Poesi,

När jag var ungefär tretton började jag skriva poesi. Varför? För att jag hatade poesi. Jag ville visa alla att jag kunde göra bättre, att jag kunde göra annorlunda och skriva ord som skakade, slungade och skar. Jag gjorde det. det jag ångrar nu är att jag inte visade det för någon.Vad har ni för poesi inom er?

Varför inte skriva en dikt och skicka in till tjejkraft så kommer det upp på bloggen. Skicka dikten till amanda.malmquist@tjejkraft.se 🙂