Tjejzonen får stöd av Stenbecks Stiftelse

Pandemin har skapat ett ökat tryck på organisationer som arbetar med att stötta utsatta unga tjejer. Därför har Stenbecks Stiftelse beslutat om att bidra med 700 000 kronor var till organisationerna Storasyster och Tjejzonen. Medlen ska gå till att stärka upp verksamheterna så att de kan möta fler unga tjejer i behov av hjälp.

– Många organisationer inom civilsamhället har fått minskade intäkter det senaste året och haft svårt att möta den ökade efterfrågan på stöd. Därför känns det väldigt bra att kunna stötta dessa två organisationer som gör ett oerhört viktigt jobb, säger Sara Damber, verksamhetschef Stenbecks Stiftelse.

Både Storasyster och Tjejzonen har haft långa väntetider för stödsökande under pandemin, ibland upp till ett år. Tjejzonen arbetar med att stötta tjejer mellan 10-25 år med bland annat problem som depressioner, ätstörningar och självmordstankar. Stödet på 700 000 kronor möjliggör för Tjejzonen att hålla sin stödchatt öppen även fredagar och lördagar samt rekrytera fler volontärer.

– Bidraget från Stenbecks Stiftelse kommer att möjliggöra för oss på Tjejzonen att kunna ta emot betydligt fler stödsökande i vår chattverksamhet, tack vare fler volontärer och utökade öppettider. Detta stöd är extra viktigt i denna tid efter pandemiåret då många i vår målgrupp haft det ännu tuffare än vanligt. Att kunna hålla vår jourverksamhet öppen även under helgerna är ett behov som vi har identifierat sedan länge, säger Eva Glückman, generalsekreterare för Tjejzonen.

Ta del av pressmeddelandet här. 

För mer information vänligen kontakta:
Eva Glückman, generalsekreterare Tjejzonen
Tel 0707 64 70 40 Mail: eva.gluckman@tjejzonen.se


Stenbecks Stiftelse stöttar modiga röster, idéer och handlingar som ökar barns inflytande och förbättrar situationen för de mest utsatta barnen och unga i Sverige.

Stiftelsen ger ekonomiskt stöd till banbrytande aktörer och insatser i civilsamhället. Vi startar och driver också särskilda initiativ för att stärka barns och ungas inflytande och för att skapa bättre förutsättningar för de barn och unga som är allra mest utsatta. Under det senaste decenniet har Stenbecks Stiftelse stöttat flera hundra organisationer och individer i det svenska civilsamhället. Stiftelsen är också medgrundare till Child10 som kämpar mot människohandel av barn, och grundare till Youth 2030 Movement som stärker ungas delaktighet och inflytande i samhället.