Profeten

”Your daily life is your temple and your religion.“

[Ditt dagliga liv är ditt tempel och din religion.]

– Kahlil Gibran The Prophet

Om ni tillhör den stora skaran som himlar med ögonen när någon säger ”Mitt kropp är mitt tempel” kanske detta är lite svårt att svälja. Men jag tror Kahlil Gibran har en poäng här, det är det vi faktiskt gör vanemässigt som är vad vi är. Vi kanske vill se oss själva som glada och trevliga, men om vi bara går runt och klagar på allt och alla är det sådana vi är. Det beror inte på omständigheterna, för även om de är dåliga väljer vi fortfarande hur vi bemöter dem.

Det är ju så extremt mycket lättare sagt än gjort, men det som är bra med det är att vi alltid kan ändra på oss själva, även om vi inte har någon makt över våra omständigheter och vår omgivning.