Så får vi fler tjejer med ätstörningar att söka hjälp

Var femte ung tjej uppges lida av ätstörningar men få söker hjälp. Ätstörningar börjar oftast i tonåren men det dröjer i snitt åtta år innan de flesta vågar söka behandling. Till Tjejzonens specialverksamhet för ätstörningar, Ätstörningszonen, söker sig tjejer mellan 10-25 år för att kravlöst och anonymt prata om sitt förhållande till mat med en äldre tjej som lyssnar.

Karolina Palmberg är verksamhetsansvarig för Ätstörningszonen:
– För många är det första gången de vågar berätta om sina tankar. Många som vänder sig till oss har eller kommer inte nödvändigtvis få diagnosen ätstörning utan har snarare ett problematiskt förhållande till mat, kroppen eller träning. Därför är det extra viktigt att kunna erbjuda en trygg zon där samtalet inte alltid behöver fokusera på det sjuka.

Ätstörningszonen har egen jourchatt där specialutbildade Storasystrar lyssnar på tjejerna. En del av Storasystrarna har egen erfarenhet av ätstörningar vilket gör att tröskeln sänks för att våga ta kontakt. En stödmejl finns dessutom öppen där både unga tjejer, anhöriga och personer som arbetar med unga kan vända sig.

Ätstörningsproblematik innebär i de flesta fall ett dolt lidande som tar lång tid, ibland många år, att komma till rätta med. Mörkertalet är stort men med tidiga och förebyggande insatser och motivation kan lidandet hos många tjejer minskas.

–  Tjejzonen är här ett viktigt komplement till elevhälsan och andra verksamheter som stöttar unga. Vår långa erfarenhet av tjejer med ätstörningar vittnar om att det medmänskliga samtalet på tjejernas villkor är avgörande för att minska stigmat. Genom samtalen kan vi både se till att tjejer i behandling har motivation att fullfölja den samtidigt som vi kan lyfta de som har lättare psykisk ohälsa, säger Karolina Palmberg.

Enligt KÄTS (Kunskapscentrum för ätstörningar) ser ätstörningar ut att öka, speciellt hos de yngre. I takt med det ökar också behovet av kunskap om frågorna, något som Tjejzonen under hösten 2017 kommer ta fasta på.

– Vi ser att fler efterfrågar specialkompetens inom ätstörningar och bemötande så därför kommer vi arrangera tre konferenser på temat i höst, säger Karolina Palmberg.

Fakta: Ätstörningszonen
Ätstörningszonen består av en chatt, Ätstörningschatten, och en stödmejl, Ätstörningsmejlen. Till Ätstörningsmejlen kan både tjejer, anhöriga och de som möter unga med ätstörningsproblematik vända sig. Chatten har öppet söndag till torsdag klockan 20.00 – 22.00 men har under sommaren stängt. I stället kan tjejer och anhöriga vända sig till stödmejlen som har öppet hela sommaren. Mejla dina funderingar till atstorningszonen@tjejzonen.se

Läs mer om Ätstörningszonen här