Said and done

”Never bend your head. Always hold it high. Look the world straight in to the eyes.”

– Helen Keller

Bild. 

Håll aldrig huvudet böjt, håll det högt, se världen rakt i ögonen.