Samhället är inte byggt runt våra ordböcker

Dan pratar om varför jämställd men avskild, egentligen inte är jämställd. Ett koncept som kan knytas till många orättvisor, och jag tycker det är viktigt. En språklig markering att någonting är annorlunda, gör att det avskilda består som annorlunda. En annan viktig sak som Dan säger är:

”The society is not built around our dictionaries, rather, our dictionaries are written to reflect our society.”