Söka hjälp

I veckan som varit har vi skrivit om ätstörningar ur alla möjliga perspektiv, om hur media kan påverka oss bland annat. De kommande dagarna kommer vi att skriva om var man kan vända sig för att få hjälp. Redaktionen har varit på studiebesök på Stockholms centrum för ätstörningar och träffat Matilda som arbetar som psykolog och Helene som är sjuksköterska.

Stockholms centrum för ätstörningar ligger i centrala Stockholm och vänder sig till alla som lider av ätstörningar, barn, ungdomar och vuxna, både killar och tjejer. Man kan antingen söka hjälp själv hos SCÄ eller få en remiss av sin läkare för att få komma dit.

– Det ser väldigt olika ut för olika personer som kommer hit. Vissa kanske blivit hänvisade hit av sin skolsköterska som under en hälsokontroll i skolan upptäckt att något inte står rätt till, några får en remiss ifrån sin läkare och andra söker själva hjälp direkt hos oss, berättar Helene.

Det finns väldigt många olika slags behandlingar mot ätstörningar. Om läget är väldigt kritiskt för den som är sjuk kan personen bli inlagd, men allra oftast sker behandlingen i öppenvården, vilket innebär att personen som är sjuk får besöka SCÄ en gång i veckan och prata om det som är svårt och få råd och verktyg för att själv kan arbeta med det hemma, tillsammans med sina föräldrar.

– För ett barn eller en ungdom så är det väldigt viktigt att få känna att föräldrarna är delaktiga i behandlingen, att de finns med, stöttar och visar att dem bryr sig. Även om man har en väldigt bra relation med sina föräldrar kan det kännas skönt att få möjlighet att prata om sin sjukdom tillsammans med dem och någon vårdpersonal.

Många tjejer frågar oss hur det går till när man kommer till er första gången och ska inleda en behandling till exempel, kan ni berätta lite om det?

– Vi brukar börja med att ha tre inledande samtal för att få en bild av hur sjukdomen ser ut, först med tjejen och hennes föräldrar tillsammans. Vid nästa möte så får tjejen ensam träffa en psykolog, eller någon annan vårdpersonal, till exempel en sjuksköterska, som gör en bedömning av hur sjukdomen ser ut och vad man behöver hjälp med för att bli frisk. Föräldrarna får också tala ensamma med någon vårdpersonal, ofta är de väldigt oroliga för sitt barn. På det tredje inledande besöket diskuterar vi tillsammans hur en behandling skulle kunna se ut, och det kan förstås vara väldigt olika beroende på hur ätstörningen ser ut.

Hur kan en behandlingsplan se ut?

Det ser, som sagt olika ut eftersom alla tjejer som kommer hit är olika. Behandlingen läggs först upp som ett förslag från oss till tjejen och hennes föräldrar, vi diskuterar sedan igenom förslaget tillsammans och kommer fram till en gemensam plan.

 

Finns det något de flesta tjejer med ätstörningar har gemensamt?

– Väldigt många tjejer som söker hjälp hos oss är högpresterande, duktiga i skolan, men har väldigt låg självkänsla. Ofta känner de, just på grund av sin låga självkänsla, att dem måste vara duktiga på allt. Det är genom sina prestationer som de känner sig sedda och uppskattade av omgivningen. För många tjejer kan ätstörningen börja på samma sätt, att hon först har godisförbud för att hon vill gå ner lite i vikt eller visa att hon klarar av det, att hon har karaktär.  När tjejen märker att det går bra och får mycket beröm och positiv uppmärksamhet från omgivningen fortsätter hon kanske med kolhydratförbud, och då kan det till slut eskalera. Det blir förstås inte så för alla tjejer, men vissa utvecklar en ätstörning och behöver då hjälp för att komma ur den onda cirkeln.

 

Det finns otroligt mycket skamkänslor kring ätstörningar, träffar ni ofta på det?

– Absolut, kanske särskilt då det gäller tjejer med ätstörningar mer åt det bulimiska hållet. Det ligger ofta väldigt mycket skamkänslor hos tjejerna över att de hetsäter och kräks. Många tjejer med bulimi är också normalbyggda och då syns det inte på dem att de är sjuka på samma sätt som på en anorektiker. Många kan då dölja sitt beteende en längre tid innan de får hjälp.

 

Vad skulle ni ge för råd till en tjej som läser det här och kanske själv är på väg in i en ätstörning?

Det är mycket vanligare än du tror, våga prata om det, våga sök hjälp! Kanske har din första kontakt med vården inte blivit så som du hoppats, men ta mod till sig och sök hjälp igen. Sök dig till en mottagning som är specialiserad på ätstörningar. Det finns jättebra hjälp att få i Sverige idag, våga ta emot den!

Stockholms centrum för ätstörningar har rådgivning via telefon varje vardag. Om du är orolig för att du har en ätstörning eller vill fråga något om SCÄ – ring! Du får vara anonym om du vill.

Kontaktuppgifter till Stockholms centrum för ätstörningar

Webbplats
Stockholms centrum för ätstörningar

Telefon: 08-123 44 100
Måndag-Fredag: 08:00-22:00

E-post:
sca.slso@regionstockholm.se

Besöksadress
Wollmar Yxkullsgatan 27 B, 118 50 Stockholm