Teen Wolf

 Jag älskar precis allt med den här artikeln!
Om potentiellt homsexuella par i populära tv-serier och kampen mot stora heteronormativiserande mediaföretag i USA. Läs om ni är intresserade av Teen Wolf, queera läsningar av heterosexuellt färgad populärkultur eller två-vägskommunikation mellan fans och show runners för populära tv-program.