Tio anledningar att sluta konsumera så kallade tjejtidningar

  1. För att inte stödja det skönhetsideal, den norm och den ångest som dessa tidningar skapar, cementerar och förstärker.
  2. För att det är ett ställningstagande mot den massindustri som gör kvinnans utseende till det primära och dikterar hur vi ska och bör se ut.
  3. För att de påverkar den egna självbilden, självkänslan och kroppsuppfattningen.
  4. För att innehållen är enkelspåriga och könsstereotypiska med en ständig heteronormativ utgångspunkt.
  5. För att de motarbetar jämställdhet genom att vidmakthålla traditionella könsstereotyper.
  6. För att dessa tidningar är någonting så konstigt som tidningar riktade till unga flickor men som i grunden handlar om män.
  7. För att det främsta innehållet tycks handla om hur kvinnor ska bära sig åt för att få ligga med män. Att lista ut hur män tänker. Förstå hur män fungerar. Begripa vad män vill ha.
  8. För att de uppmanar tjejer att älska sina kroppar samtidigt som de ger tips på hur man får den ”optimala kroppen” till sommaren.
  9. För att det finns tusen bättre sätt att spendera en eftermiddag på (titta på en film, läsa en bok, sova, googla franska ord, tvätta håret, stirra in i en vägg).
  10. För att det finns tusen andra mer givande saker att köpa för 40 kr (en Situation Stockholm till exempel).