Tjejzonen söker praktikant med inriktning på kommunikation och insamling

Till vårterminen 2020 söker vi en praktikant till Tjejzonens kommunikations- och insamlingsteam. Under handledning kommer du att vara delaktig i flera olika delar av Tjejzonens externa och interna kommunikationsarbete. Du bidrar med planering, produktion och utvärdering av content för våra digitala kanaler, som hemsida, sociala medier och nyhetsbrev. Du kommer även få jobba med insamlingskommunikation, både till privatpersoner och företag, samt stötta in i arbetet med eventuella kommunikations- och/eller insamlingsevents. Tillsammans med handledare sätter du upp mål och arbetsuppgifter för din praktikperiod och har regelbundna avstämningssamtal. Läs mer om praktiken och ansök här!