Röster om feminism

Fanny Åström bloggar under namnet Den rabiata orakade flat-feministen Fanny sedan hon blivit kallad just det av en mycket arg läsare.

 

1. Varför kallar du dig feminist och inte typ humanist?

De som säger att de inte vill kalla sig feminister utan humanister gör det, enligt min tolkning, därför att de tycker att alla ska vara jämlika, inte bara män och kvinnor. Deras argument brukar vara att man genom att kalla sig feminist dels bara tycker att kvinnor ska ”komma upp” till männens nivå, men också att feminister inte vill att de orättvisor som drabbar män ska åtgärdas. Dessutom tycker de att man bortser från andra viktiga strukturer, såsom ojämlikhet mellan olika etniciteter, religioner eller klasser.

Givetvis tycker jag att alla ska ses som lika mycket värda oavsett fysiska och kulturella omständigheter men jag tycker att det är rimligt att lägga fokus på det man kan bäst och i mitt fall är det ojämlikheter mellan könen. Feminismen och till exempel antirasismen utgår ju båda från att alla ska ha samma möjligheter, men lägger fokus på olika maktstrukturer i samhället.  Ingen skulle anklaga Martin Luther King för att ignorera andra ojämlikheter i samhället för att han fokuserade på ojämlikheter mellan svarta och vita. Ingen skulle heller säga att han ville höja svarta ”över” vita, bara för att han ansåg att svarta i dåläget var förtryckta. Men för att bry sig om könsmaktsfrågor måste man tydligen bry sig om alla andra existerande maktstrukturer också.

Jag tycker att varje ojämlikhet som drabbar människor är värd en egen teoribildning och en egen diskussion kring vilka maktstrukturer som ligger bakom. Om man bara skulle säga att ”alla ska vara lika mycket värda” utan att definiera vari de största ojämlikheterna låg så skulle man inte komma nånvart, eftersom maktanalys är grundläggande för all typ av bekämpning av ojämlikhet.

För att kunna lösa problemet med ojämställdhet i samhället måste man enligt mig dela upp det i flera delproblem. Då är det inte annat än rimligt att alla kämpar för att analysera och rätta till de maktstrukturer de tycker är mest problemetiska eller som de kan göra mest åt. Jag klagar inte på folk som primärt  är antirasister, miljökämpar eller för ett klasslöst samhälle för att de inte lägger
tillräckligt mycket fokus på könsmaktsordningen då jag förstår att de lägger sin tid och kraft där dem tycker att det behövs. Det tycker jag är bra, för om alla bara brydde sig om kön så skulle ju andra grupper
i samhället ha det ganska tråkigt.

Sen behövs ett fokus på ojämställdheter i allmänhet, där man undersöker hur olika maktstrukturer fungerar tillsammans och vilka maktstrukturer som är mer dominerande än andra. Dock så tycker jag att
varje struktur ska undersökas även var för sig.

Och angående att feminism är ett ”negativt” ord så vet jag att många tycker det, men jag anser inte att det är upp till mig att ta ansvar för folks felaktiga associationer och uppfattningar, vilket det
oftast rör sig om. Nu finns det visserligen dem som vet vad feminism går ut på men ändå tycker det är dåligt men det handlar ju uppenbarligen om folk som tycker att det är soft att folk behandlas
olika beroende på kön, vilket är en åsikt så oroligt skild från min att jag inte ser någon anledning att kalla mig något speciellt bara för att inte vara fel i deras ögon. Det är ju som om en antirasist
skulle sluta kalla sig det för att nazister skulle gilla honom mer.

Efter att ha läst om feminism och hållit med om det mesta så kallar jag mig det, helt enkelt. Kanske är det lite extra viktigt att gå ut med att vara feminist just för att det är lite tabubelagt, personligen
vill jag i alla fall göra vad jag kan för att få bort den negativa stämpeln och förklara för folk att feminism inte handlar om att inte raka sig under armarna och hata män.

2. Vad är feminism för dig?
– Jag kallar mig feminist för att jag tror att det finns idéer om skillnader mellan män och kvinnor som styr mycket i vårt samhälle och skapar vissa mönster. Dessa mönster ser ofta ut som så att kvinnor får mindre makt i förhållande till männen, vilket leder till patriarkala strukturer. Jag tror att det finns vissa genetiska skillnader mellan könen (utom de uppenbara), men ser det som ganska irrelevant huruvida
det finns medfödda skillnader eller inte eftersom det ändå inte är skäl för att förstärka de skillnaderna genom att behandla kvinnor och män olika från start.

Eftersom jag vill ha ett samhälle där alla har möjlighet att utvecklas i sin egen riktning utan att känna ett tvång att leva efter en speciell könsroll så tycker jag att det är värt att bekämpa dessa förutfattade meningar och ojämlikheter mellan könen. I grunden är mitt engagemang alltså en fråga om att alla ska ha möjligheten att ses för den de egentligen är, om man skalar bort allt som har kommit till på grund av samhällets fördomar.

3. Du skriver mycket om feminism på din blogg, vad väcker det för
reaktioner?
– Jag får mestadels positiva reaktioner, eftersom många som läser min blogg är feminister eller åtminstone förstår mina resonemang. En gång fick jag en riktigt aggressiv reaktion från en tjej som tyckte att jag var ful, troligen var feminist och hatade män bara för att jag inte fick ligga. Det var så min headline ”Den rabiata orakade flat-feministen Fanny” kom till, eftersom hon kallade mig så i ett inlägg. En gång var det en tjej som undrade varför feminister alltid har så smutsiga kläder också.

Utöver dessa två har jag aldrig fått osakliga negativa kommentarer, utan bara kommentarer från människor som anser att feminismen är fel eftersom patriarkatet inte existerar. Detta har dock alltid följt med ett förnekande av maktstrukturers vikt i stort, och visst kan man tycka att det enda som spelar roll är vilka möjligheter vi har enligt lagen, men jag anser nog att samhället är en aning mer komplext.

Jag tror inte folk ser min blogg som särskilt rabiat, headlinen till trots, utan ganska sansad, i alla fall om man ser till det feministiska perspektivet. Dessutom skriver jag om mycket annat också, så jag antar att det inte sticker så mycket i ögonen på folk.