Röster om feminism

Emelie Lundin bloggar om feminism, sexism, orättvisor, översittare, kvinnors rättigheter och mycket mer. Om hon bara hade ett år kvar att leva skulle hon köpa en stor lurvig hund, slänga ut datorn och umgås mer med familjen och vännerna. Hennes blogg, Emily the Strange, hittar du här.

1. Varför kallar du dig feminist och inte typ humanist?
– Anledningen till att jag kallar mig feminist och inte humanist är att ordet
feminism för mig är oerhört positivt laddat, medan ordet humanist inte alls har samma tyngd och-/eller slagkraft. Feminism förknippar jag med våra förmödrars kamp genom historien, vilken gjort att vi kvinnor har alla de rättigheter vi har idag. Jag ser det därför som en självklarhet att kalla mig feminist eftersom jag står bakom kampen om ett jämställt samhälle där kvinnor ska ha lika mycket att säga till om som män.

2. Vad är feminism för dig?
– Feminism för mig handlar om total jämställdhet mellan könen. Det innebär i förlängningen att våga avvisa all form av isärhållning mellan kvinnor och män för att inte könsmaktsordningen ska kunna vidmakthållas. Feminism handlar alltså inte om att tillhöra en viss politisk färg eller att kvinnorna ska ta över världen, som tyvärr många rädda stackars människor tror. Feminism handlar om att kunna se den maktstruktur som råder och att våga göra uppror mot den på ett eller annat sätt för att alla, både kvinnor och män, ska kunna leva ett så fritt liv som möjligt utan att behöva hållas tillbaka. Feminism är i det stora hela, enligt mig, ett hopp och en önskan om att maktstrukturen som upprätthålls genom normer och fördomar inte ska få fortsätta hindra människors innersta önskningar och personliga utveckling.

3. Du skriver mycket om feminism på din blogg, vad väcker det för reaktioner?
– Många av de som kommenterar på min blogg skriver om hur de känner igen sig i vissa situationer. Ofta handlar det då om orättvisor som uppstår mellan män och kvinnor i det vardagliga livet. Andra skriver att de tycker att jag trycker ner kvinnor ännu mer genom att lyfta fram orättvisorna och de blir upprörda när jag säger att kvinnor har en underordnad position i samhället. Det är många som inte vill inse det och som vill leva kvar i sin lilla bubbla där allt är frid och fröjd. För att det är lättast så. Men generellt får jag mycket positiva reaktioner på det som skrivs.