Unga människor – då och nu

”What is happening to our young people? They ignore the law. They riot in the streets inflamed with wild notions.”

-Plato

[”Vad händer med våra ungdomar? De ignorerar lagen. De för upplopp på gatorna i lågor av vilda idéer.”]

Vi tenderar att se världen, och hur den är organiserad, som något statiskt. Och vi glömmer att alla regeringsformer som funnits upp tills nu har raserats, och byggts upp i ny form.