Vad är dyslexi?

Många har hört ordet och du kanske känner någon som har dyslexi, men vad är det egentligen? Och hur kan det påverka den som har det?

Själva ordet dyslexi kommer från grekiskan och betyder ”svårigheter med ord”. När man har dyslexi så har man alltså läs- och skrivsvårigheter. Man är förstås lika smart som alla andra, man har bara svårare att läsa. Myten om att man skulle vara ”korkad” när man har läs och skrivsvårigheter är helt osann. Det som gör att man har svårt att läsa sitter i hjärnan och påverkar bara läsningen.

Dyslexi är ingen sjukdom utan är något som är medfött eller som kan uppstå efter en skada eller sjukdom. Ofta så ärver man dyslexi från en förälder.

Ungefär 5–10 procent av Sveriges befolkning har dyslexi. Det är mellan 468 669 och 937 338 personer. Det kan handla om nästan en miljon människor, det är alltså jättevanligt. Det går säkert många i din skola som har det och som du kanske vet så är vår egen Kronprinsessa Victoria dyslektiker.

Som dyslektiker har man svårt att lära sig ord, svårt att se ord när man läser och kan ha svårt med stavning. Det är ganska vanligt att man kastar om bokstäver i ord när man skriver. Det gör att det är jobbigt att läsa och förstå vad det står när man läser.

Hur funkar det?

När man inte har dyslexi så ser man hela ordet, ungefär som en bild. Man läser inte bokstav för bokstav. När man har dyslexi kan hjärnan ha problem med att se den bilden. Man kanske behöver ta bokstav för bokstav för att klura ut vilket ord som menas. Något annat som är vanligt vid dyslexi är att man har svårt att koppla ihop det skrivna ordet med det talade ordet som det symboliserar. Men alla med dyslexi har inte samma problem, det kan skifta mycket från person till person vad man har svårighet med.

Vad kan man göra när man har dyslexi?

Man får först och främst helt enkelt träna på det som man har svårighet med. Det finns många olika metoder för det och man kan få hjälp av en logoped eller specialpedagog. Men det finns saker som underlättar att se vad man läser. Bakgrundsfärgen på text och bakgrund som minskar kontrasten gör det lättare att se. När man ska plugga och lära sig något inför ett prov så är uppspelningsalternativ bra, till exempel Daisy-spelare eller talböcker. Då kan man koncentrera sig på att lära sig innehållet i boken istället för att läsa det.

När man ska skriva så finns det gott om användbara datorprogram, som stavningsprogram särskilt anpassade för personer med stavningssvårigheter och talsyntesprogram. Det finns nu även ett datorprogram som underlättar läsningen, där man själv kan välja en svensk text där längre, sammansatta ord automatiskt segmenteras upp i stavelser, vilket underlättar avkodningen för den dyslektiske läsaren, och därmed ökar läsförståelsen.

Vad ska jag göra om jag har en kompis med dyslexi?

Stötta, ha förståelse och ha tålamod. Det kan du göra genom att försöka förstå att din kompis kan läsa, men att det kanske tar lite längre tid. Så ha tålamod och låt din kompis läsa i sin egen takt och själv fråga dig om hjälp, ifall det behövs. Prata gärna med din kompis och våga fråga vad just han eller hon tycker är svårt med läsningen. Ju mer du vet desto mer kan du stötta och förstå din kompis.

Tips på bloggar och sidor för dyslektiker

http://www.dyslexi.info. En sajt med information om hjälpmedel för dyslektiker, information om talböcker, tips för föräldrar, elever, lärare, rättigheter och skyldigheter för dyslektiker och mycket mera.

http://www.kattmodell.se/. En ny metod för att åtgärda och förebygga läs- och skrivsvårigheter som ska vara mycket effektiv.

http://www.dyslexi-sidan.se/default.aspx. Sida om dyslexi för dyslektiker, föräldrar till dyslektiker och lärare. Har en blogg om hur det är att ha dyslexi som har uppspelningsfunktion.