Vad är en ätstörning egentligen?

Hur vet man att man har en ätstörning? Alla tänker väl på hur man ser ut och på sin vikt, eller? Ätstörningar har flera olika kännetecken men huvudsakligen handlar det om hur man tänker och känner i förhållande till mat, ätande och sin egen kropp. En stor del av ens tid tas upp av tankar kring mat, ätande och utseende. Här kommer en kort presentation utav några av de vanligaste ätstörningarna, men självklart finns det många fler.

Anorexia nervosa är en ätstörning där den drabbade svälter sig själv. En anorektiker är livrädd för att gå upp i vikt eller bli tjock. Man har en störd kroppsuppfattning, vilket betyder att även om man väger alldeles för litet uppfattar man sig själv som överviktig. Självkänslan påverkas otroligt mycket av vikt och kroppsform, och självsvälten kan leda till att normala biologiska funktioner slås ut. Att man förlorar sin mens är ett av sjukdomens tydligaste symptom.

Bulimia nervosa är en ätstörning där den drabbade hetsäter (man äter mycket stora mängder mat utan en känsla av kontroll) och försöker sedan att bli av med det man ätit, genom att kräkas, använda laxermedel eller träna överdrivet mycket. Hetsätning och kompensationsbeteende, som det kallas när man till exempel tränar jättehårt eller svälter sig i tolv timmar för att ”förtjäna” en bit tårta, förekommer i genomsnitt minst 2ggr/v under 3 mån. En person med bulimi känner en stark konflikt mellan viljan att gå ner i vikt och längtan efter mat. Som vid anorexi är självkänslan mycket beroende av vikt och kroppsform. Till skillnad från anorexi så märks inte bulimi lika tydligt utåt eftersom man oftast varken ser överdrivet smal ut eller är överviktig. Man känner ofta stor skuld och skam för att man ”tappar kontrollen” så ofta och inte kan hålla det man själv bestämt. Kanske försöker man dölja problemen och låtsas att allt är bra, men inombords känner man sig misslyckad och maktlös.

Ätstörning UNS betyder ätstörning ”utan närmare specifikation” och är mycket vanligare än anorexi och bulimi, trots det pratar man sällan om UNS. Ätstörning UNS är en allvarlig störning i ätbeteendet och en person med USN försöker kontrollera sin vikt väldigt hårt, men har inte alla diagnostiska kriterier för anorexi eller bulimi. Till exempel kan man visa tydliga tecken på anorexi men inte ha förlorat sin mens eller så hetsäter man stora mängder mat och kräks, men bara periodvis.
Ortorexi är ett exempel på ätstörning UNS och är en variant av anorexi. En person som har ortorexi är så tvångsmässigt överdrivet hälsosam så att det istället leder till ohälsa. Personen är besatt av ”nyttig” mat, kaloriräkning och effektiv träning.