Vad jag pratar om när jag pratar om språk

”Language is power, life, and the instrument of culture, the instrument of domination and liberation.”

-Angela Carter

[”Språk är makt, liv, och kulturens verktyg, ett verktyg av dominans och frigörelse.”]

Den symboliska verklighet vi förhåller oss till oftast är självfallet språket, och vi reflekterar så sällan, i jämförelse, över dess funktion som symbolisk verklighet. Betydelsen av vad vi säger, hur vi säger det, och av det vi undviker att säga. Hur vi socialiseras och bestäms av språket vi talar, hur vi begränsas.