Vad ska man göra med sitt liv?

När jag berättar vad jag studerar (religionsvetenskap) får jag en av dessa två frågor:

-Ska du bli präst?
-Vad blir man då? Lärare?

Svaren på dessa frågor är nej, och utbildad. Det sista svaret väcker en mängd följdfrågor, för det är oerhört provokativt. Att inte ha någon långsiktig plan om vad jag ska GÖRA med all denna utbildning. Det finns saker jag kan göra, men poängen med att studera är inte att GÖRA något, i alla fall inte för mig. Poängen är att studera.