Våldet bland unga tjejer ökar.

Så har det stått på löpsedlarna under veckan. Har ni märkt av ett ökat tjejvåld? Är det mer okej för tjejer att slåss än vad det var förut? Vad tror ni att det beror på?