Who Needs Feminism? – Tjejzonen

Who Needs Feminism?

Vad tänker ni när ni hör ordet feminism? Och varför behövs det egentlige? Who needs feminism är ute efter äkta reflektioner över varför vi egentligen behöver det i vår moderna värd. Vad tänker ni kring begreppet och varför behöver ni feminism?