Kvalitet och effekt – Tjejzonen

Kvalitet och effekt

För oss är det viktigt att hålla god kvalitet och transparens i vår verksamhet. Kvalitet innebär att vi, genom smart fördelning av de resurser vi har, kan säkerställa att stödet till tjejerna får bästa möjliga effekt. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att uppnå det.

I Årsberättelsen 2019 kan du läsa om vilken nytta Tjejzonen gör. Några exempel är:

3332 samtal i de två jourchatterna
”För första gången i mitt liv kändes det som att någon verkligen lyssnade på mig och brydde sig.” 

3527 kontakter med 88 Lillasystrar i stöd i längre relationer – på nätet
“Jag har sett nya platser med henne och hon har lärt mig många bra saker. Hon är den bästa syster i världen.”

Enligt Tjejzonens enkät av stödsökande framgår att:

  • 97% känner sig trygga i kontakten med Storasyster.
  • 88% tycker att träffarna med Storasyster påverkat hur de mår på ett positivt sätt.
  • 82% litar på sin egen förmåga mer efter relationens slut än innan.

830 kontakter med 36 Lillasystrar i stöd i längre relationer – ses och träffas

Enligt enkätundersökning svarar Lillasystrarna, efter kontakten med Tjejzonen att:

  • 40% har förändrat sin situation till det bättre, utöver att vara i kontakt med Tjejzonen.
  • 100% litar mer på sin egen förmåga att klara av saker.
  • 100% är bättre rustade att göra något åt ett problem (till exempel be om hjälp).

15 tjejer fick praktik på Kicks
”Min mentor bröt min sociala ångest som jag fick när jag tidigare isolerade mig och mådde dåligt. Nu skäms jag inte lika mycket för min psykiska ohälsa.” / En av praktikanterna 2019.

Vilken effekt uppnår vi?

Som medlem i branschorganisationen Giva Sverige är effektrapporten ett krav för att uppfylla Giva Sveriges kvalitetskod.

Läs hela effektrapporten för 2018

Läs hela effektrapporten för 2017

Svensk insamlingskontroll

Vi kontrolleras dessutom av Svensk insamlingskontroll och har ett så kallat 90-konto. Det innebär att vi uppfyller högt ställda krav kring bland annat etik och ekonomi. Läs mer om Svensk insamlingskontroll och regler på deras hemsida

Gröna listan – Givarguiden

Vi är granskade och godkända av Givarguiden som är ett oberoende granskningsverktyg för givare. Vi finns med i Givarguidens Gröna listan för att vi uppfyller krav på bland annat demokratisk struktur i föreningen, ekonomiska redovisningar och transparens gentemot givare.