Storasystrar till nyanlända tjejer – Tjejzonen

Storasystrar till nyanlända tjejer

Med stöd av Stockholms stad och Folkhälsomyndigheten driver Tjejzonen  ett projekt som syftar till att förebygga och minska psykisk ohälsa hos tjejer som är nya i Sverige genom att erbjuda en egen Storasyster som stöd.

Genom att matcha nyanlända tjejer med etablerade tjejer kan vi dels erbjuda ett värdefullt samtalsstöd för att minska den psykiska ohälsan och dels bidra till en tryggare integration för att minska risken för utanförskap.

Tjejerna träffar en Storasyster antingen genom fysiska träffar under ett års tid. Storasystrarna utbildas, fortbildas och handleds kontinuerligt av Tjejzonens samordnare under hela uppdraget.

Mer information om anmälan (på flera språk)

Varför gör vi det här?

Många nyanlända ungdomar lider av psykisk ohälsa, särskilt tjejer, och tillståndet förvärras ofta under asylprocessen. Att må psykiskt dåligt kan vara en svår barriär för den som vill ta sig in i samhället.

En del barn och unga kan behöva traumabehandling, men en stor del av stabiliseringen och återhämtningen kan ske i vardagsmiljön utan professionella insatser. Mänskliga kontakter och goda relationer är läkande och stärkande och bidrar samtidigt till att tjejen får stöd i det svenska språket.

“Det bästa med att ha haft en egen Storasyster är att jag inte längre känner mig ensam i mina tankar och känslor.”

– Lillasyster, 14 år

Vem är Storasyster?

Storasystrarna är cirka tio år äldre än tjejen och engagerar sig frivilligt på sin fritid. Alla Storasystrar pratar svenska och många kan ytterligare ett eller flera språk, till exempel arabiska, somaliska, tigrinja eller dari. De har genomgått Tjejzonens utbildning inom bemötande, samtalsmetodik samt normkritik och handleds dessutom löpande av Tjejzonens personal.

Fakta nyanlända tjejer

Sedan andra världskriget har över 200 beväpnade konflikter i cirka 150 länder ägt rum i världen. Stora befolkningsgrupper har drabbats och tvingats att fly från sina hemtrakter. Många människor på flykt bär med sig krigsupplevelser och erfarenheter av att se hur samhället runt omkring en kollapsar. Barn och unga är en sårbar grupp, där unga tjejer är särskilt utsatta.

Antalet ensamkommande flickor har ökat under de senaste åren. År 2012 var andelen flickor, bland de ensamkommande barnen, 16 procent. Efter de fem första månaderna 2017 är samma siffra uppe i 23 procent. Uppskattningsvis har över 30 procent av nyanlända från krigsdrabbade länder lätta eller medelsvåra psykiska besvär så som exempelvis oro och ångest. I många länder finns dessutom ett tabu kring psykisk ohälsa vilket gör att unga utsatta inte söker den hjälp de behöver.

Vill du veta mer om projektet?

Samordnare för Storasyster till nyanlända tjejer Live:
Elin Engström, elin.engstrom@tjejzonen.se

Tack till Stockholms stad och Folkhälsomyndigheten som möjliggör detta projekt!