Utbildning – Tjejzonen

Utbildning

Just nu får vi många frågor om att hålla utbildningar och måste därför tillfälligt pausa inkommande förfrågningar. Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på utbildning@tjejzonen.se

Jobbar du med unga och vill öka dina kunskaper i hur de vill bli bemötta? Tjejzonen erbjuder skräddarsydda utbildningar till dig som i ditt dagliga arbete möter eller arbetar med unga med olika typer av psykisk ohälsa. Med 20 års erfarenhet och 10 000 årliga kontakter med tjejer som lever med olika slags svår problematik, har vi gedigen kunskap i hur de vill bli bemötta.

Vi har tidigare utbildat såväl elevhälsa, lärare, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri som tjej- och kvinnojourer. Vi har även medverkat i myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors högskoleutbildning som sakkunniga i stöd online, sexuell utsatthet och psykisk ohälsa. Vi har också föreläst hos Svenska ätstörningssällskapet och konsulterats av Kunskapscentrum för ätstörningar.

Skräddarsydd utbildning

Du kan boka skräddarsydda utbildningar på Tjejzonen som passar just din organisation. Vi kan erbjuda utbildningar inom till exempel:

• psykisk ohälsa i allmänhet
• bemötande
• ätstörningsproblematik
• självskadebeteende
• sexuella övergrepp
• självmordsförebyggande arbete.

Exempel på kursupplägg

Utbildningen tar sin utgångspunkt i en teoretisk grund för att förstå problematiken och bakomliggande faktorer. Dessa exemplifieras med empiri från vår samlade erfarenhet ur Tjejzonens verksamhet. Vi delar med oss av de aktuella tendenser vi ser samt diskuterar och besvarar frågor som:

• Vad är självskadebeteende, ätstörningsproblematik, självmordstankar, sexuella övergrepp och trauma?
• Hur kommer det sig att en person utvecklar en viss problematik?
• Hur kan vi upptäcka, förebygga och bemöta unga med en viss problematik?
• Hur kommunicerar vi med unga som inte vågar eller vill berätta om det svåra de upplever?

För att ge stort utrymme för erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner hålls utbildningen i form av en workshop med max 10 deltagare. Varje utbildningstillfälle är 3 timmar inklusive fika.

Boka utbildning

Boka din utbildning genom att kontakta oss på utbildning@tjejzonen.se så tar vi fram ett utbildningspaket som är anpassad för din organisation.