Om Tjejzonen

Sveriges största stödorganisation för tjejer av tjejer.
Sveriges största stödorganisation för tjejer av tjejer.

Om Tjejzonen

Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Vi kämpar för tjejers rätt att bli lyssnade på och att den psykiska ohälsan och utsattheten ska minska bland alla som definierar sig som tjejer mellan 10 och 25 år. Vi väcker också opinion som rör tjejers psykiska hälsa.

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med cirka 300 medlemmar. Vi är rikstäckande och vårt kansli finns i Stockholm.

 

Vad gör vi?

Vi stöttar tjejer mellan 10 och 25 år genom fysiska eller virtuella möten med en Storasyster som i egenskap av volontär ger av sin tid och sitt engagemang för att lyssna och finnas där.

Vi erbjuder tjejerna samtal via två chatter, Chatten och Ätstörningschatten, och möjlighet att träffa en Storasyster online regelbundet. Vi har även två stödmejl, Ätstörningsmejlen och Fråga Juristen, dit tjejer och anhöriga kan höra av sig för frågor kring ätstörningar och juridiska frågor.

 

Varför behövs vi?

Allt fler tjejer mår psykiskt dåligt. Det är ett växande samhällsproblem där tjejer är den grupp som rapporterar de högsta nivåerna av stress och oro. Många tjejer upplever dessutom att de inte har någon vuxen att prata med eller vågar inte prata om det som får dem att må dåligt.

Tjejzonen är en frizon utan anmälningsplikt där tjejerna helt fritt kan prata med en lyssnande medmänniska, helt anonymt och kostnadsfritt. Det ska vara lätt att få stöd och vi finns alltid där och när tjejerna behöver oss. Vi arbetar förebyggande genom att lyssna och stötta på tjejernas villkor.

Vi är ett komplement till konventionell vård som till exempel elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin och fyller därmed ett glapp i det offentliga skyddsnätet.

Att få prata om hur man mår och känna att någon lyssnar och inte dömer är en effektiv metod för att öka den psykiska hälsan. Många tjejer vittnar om hur bättre de mår efter att ha pratat med en Storasyster. Många tjejer står också i kö för att få stöd hos oss vilket bevisar att det finns ett enormt behov av den typen av stöd som vi erbjuder.

 

Hur åstadkommer vi resultat?

Vi ger stöd direkt till tjejerna och utvärderar ständigt kvaliteten i stödverksamheten utifrån tjejernas behov. Vi väcker också opinion bland beslutsfattare och andra aktörer i frågor som rör tjejers psykiska hälsa och sprider kunskaper och erfarenheter vidare till de som har inflytande över tjejers livsvillkor.