Tacksida engångsgåva – Tjejzonen

Tack för din gåva till Tjejzonen!

Din gåva används till att kunna ta emot fler tjejer i våra stödverksamheter, att kunna ge rätt stöd på tjejernas villkor och för att utbilda allmänheten i vikten av att lyssna och ta tjejers psykiska ohälsa på allvar. Tack!