Swisha för tjejers psykiska hälsa! – Tjejzonen

Visste du att den psykiska ohälsan hos unga tjejer har ökat med 70 procent de senaste tio åren? I takt med att samhällets krav och förväntningar ökar så känner sig fler och fler ensamma och mår allt sämre. Unga tjejer är den grupp där den psykiska ohälsan ökar mest.

Visste du att 30 procent av tjejerna som chattar med oss har blivit utsatta för någon typ av våld? Många känner stor skam över att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp och våld och vågar inte berätta för någon.

På Tjejzonen möter vi dessa tjejer dagligen. Tjejer som upplever psykisk ohälsa på grund av våld, mobbning eller höga prestationskrav från samhället. Vad alla tjejer har gemensamt är att de upplever att ingen lyssnar på dem och att de behöver någon att prata med som inte dömer.

För många är Tjejzonen den enda plats de känner sig trygga på. Men vi kan inte alltid garantera stöd på grund av bristande resurser. Ofta får tjejerna stå i kö till att få prata med någon av våra ideellt engagerade Storasystrar.

Vi behöver din hjälp nu

Genom att swisha valfri summa till nummer 90 02 072 så ger du oss möjlighet att minska köerna till att få hjälp och bidra till att minska den psykiska ohälsan hos tjejer.

Hur minskar Tjejzonen den psykiska ohälsan hos tjejer?

Genom samtal med en Storasyster som lyssnar får tjejerna stöd och redskap till att hantera livets utmaningar. Genom löpande utvärderingar får vi reda på hur vi gör verklig nytta för tjejerna:

• 95 % känner sig lyssnade på efter kontakt med en Storasyster.

• 85 procent av tjejerna tycker att kontakten med Storasystern har gjort att de mår bättre.

• 80 procent av tjejerna tycker kontakten med Storasystern är mycket viktig eller till och med livsavgörande.

Vad räcker din gåva till?

2000 kronor - tio samtal som kan vara livsavgörande

1400 kronor - utbilda en Storasyster som tar emot 50 samtal per år

200 kronor - ett samtal som kan vara livsavgörande

Tack för din viktiga gåva!

Så används din gåva >

Stötta Tjejzonen på andra sätt >

Vi har ett 90-konto och kontrolleras därmed av Svensk insamlingskontroll samt är medlemmar i Giva Sverige. Det innebär att vi uppfyller högt ställda krav för etisk och professionell insamling vilket garanterar att dina pengar används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.