Om oss – Tjejzonen
 • Om Tjejzonen

  Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Vi kämpar för tjejers rätt att bli lyssnade på och att den psykiska hälsan ska öka bland alla som definierar sig som tjejer mellan 10 och 25 år. Vi väcker också opinion som rör tjejers psykiska hälsa. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening och vårt kansli finns i Stockholm.

 • Utbilda dig

  I över 20 år har Tjejzonen erbjudit utbildningar. Detta så att vi tillsammans kan minska den psykiska ohälsan bland unga tjejer.

 • Kontakta oss

  Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Tjejzonen. Vill du kontakta kansliet direkt kan du maila till info@tjejzonen.se.

 • Press

  Vi hjälper gärna dig som journalist med fakta, kommentarer och statistik som rör tjejers psykiska hälsa. Vi kan även förmedla kontakter till ungdomsvård, elevhälsa, volontärer och andra intressenter.

 • Nyheter

  Här kan du läsa de senaste nyheterna och pressmeddelanden om Tjejzonen.

 • Så används dina gåvor

  Din gåva används till att kunna ta emot fler tjejer i våra stödverksamheter, att kunna ge rätt stöd där och när tjejerna behöver det och att utbilda allmänheten i vikten av att lyssna och ta tjejers psykiska ohälsa på allvar.

 • Organisation

  Tjejzonen är en ideell förening med cirka 300 medlemmar och cirka 250 volontärer. Styrelsen väljs av årsmötet och är förutom årsmötet föreningens högsta beslutande organ.

 • Kvalitet och effekt

  För oss är det viktigt att hålla god kvalitet och transparens i vår verksamhet. Kvalitet innebär att vi, genom smart fördelning av de resurser vi har, kan säkerställa att stödet till tjejerna får bästa möjliga effekt. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att uppnå det.

 • Ekonomi

  Här kan du läsa mer om Tjejzonens ekonomi och vilka våra bidragsgivare är.

 • Projekt och samarbeten

  Tjejzonen samarbetar med och får stöd av företag, stiftelser, myndigheter och sponsorer för att lyfta frågan om och sprida kunskap kring psykisk ohälsa bland tjejer. Här kan du läsa mer om våra aktuella projekt och samarbeten.

 • Historik

  Läs mer om hur Tjejzonen startade sin verksamhet.

 • Forskning och rapporter

  Här hittar du forskningsstudier, rapporter och andra skrifter om Tjejzonens verksamhet och tjejers psykiska hälsa.

 • Lediga jobb/praktikplatser

  Här hittar du aktuella lediga tjänster och praktikplatser på Tjejzonen.

   

 • Material

  Här hittar du nedladdningsbart material om Tjejzonen. Materialet är främst till för dig som möter unga i ditt arbete och vill tipsa om Tjejzonen.

 • Till minne av Maria Munkesjö

 • In English

  Tjejzonen is Sweden’s largest support organisation for girls aged 10 to 25. We are a politically and religiously independent non-profit organization founded in 1998.