Har du ätstörningar? Sök bidrag för behandling hos Mestertonska stiftelsen

Behöver du behandling för ätstörningar och är i behov av ekonomiskt stöd för det? Nu går det att söka bidrag hos Mestertonska stiftelsen för stöd och behandling av olika ätstörningssjukdomar. Läs mer om hur du ansöker på www.mestertonskastiftelsen.se

Ansökan är öppen mellan den 15 augusti till den 15 september 2018.