Organisation – Tjejzonen

Organisation

Tjejzonen har i dagsläget 14 anställda och en extern, ideellt arbetande styrelse på nio personer. Tjejzonen är ansluten till kollektivavtal via Arbetsgivarföreningen Fremia.

Kansliet leds och administreras av generalsekreteraren med hjälp av operativ chef, ekonomichef, insamling- och kommunikationsansvarig, samordnare och administratör.

Generalsekreteraren har det övergripande ansvaret för all verksamhet och personal på kansliet, detta innebär bland annat ansvar för den operativa dagliga driften av kansliet och för strategiska utvecklingsfrågor. Lön för generalsekreteraren är 61 500 kronor för 100 procents tjänst och beslutas av Tjejzonens styrelse. Ingen övertid utgår. Tjänstepension utgår enligt kollektivavtal. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd.

Tjejzonens ledningsgrupp

Eva Glückman, generalsekreterare. Eva är jurist med inriktning mot folkrätt och har under många år arbetat med frågor om mänskliga rättigheter, demokrati och hållbarhet – ofta med fokus på kvinnor och barn. Eva har en gedigen erfarenhet som chef i såväl offentlig som privat och idéburen sektor, bland annat från Utrikesdepartementet, Riksdagen, juristbyrån Familjens jurist och senast barnrättsorganisationen Global Child Forum. Hon har också en omfattande vana av ideellt arbete i styrelser för förskola och skola samt inom idrottsrörelsen. Som generalsekreterare för Tjejzonen vill Eva verka för att unga tjejer ges möjlighet att utvecklas till starka, stolta och självständiga individer.

Sandra Oldenviekonomichef. Sandra började som volontär på Tjejzonen 1999 och var då aktiv i stödverksamheten. År 2003 blev hon invald som kassör i Tjejzonens styrelse och har varit ansvarig för föreningens ekonomi sedan dess. Sandra har även arbetat som projektledare på Tjejzonen och under 2016-2018 hade hon ledningsansvaret för Tjejzonen tillsammans med Maria Munkesjö.

Lisbet Knudsen, chef stödverksamheten. Lisbet är utbildad socionom med ett flertal vidareutbildning inom olika metoder, behandlingsformer, bl.a. familjeterapi, MBT (Mentalization Based Therapy). Lisbet har lång erfarenhet av att arbeta med barn, unga och deras familjer som upplever svårigheter av olika slag. Lisbet har arbetat i olika roller, bl.a. som verksamhetschef, biträdande verksamhetschef och utvecklingssamordnare. Hon har erfarenhet av att undervisa samt handleda olika arbetsgrupper bl.a. inom socialtjänsten. Lisbet har haft olika styrelseuppdrag, både på företagsnivå och i ideella organisationer, bl.a. AGSLO (Arbetsgruppen för Studier av Ledning och Organisation) Hon kommer närmast från Magelungen Utveckling AB.

Tjejzonens styrelse

Tjejzonens styrelse arbetar ideellt och inga arvoden utbetalas till styrelseledamöterna för styrelsearbetet. Styrelsen väljs av årsmötet och är näst årsmötet föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och sex ledamöter och väljer internt vilken styrelseledamot som tar vice ordförandeposten.

Styrelsen är beslutsmässig om minst tre av dess medlemmar är närvarande. Ordförande, viceordförande och kassören måste vara 18 år fyllda. Övriga styrelseledamöter måste vara 15 år fyllda.

Den som står under frihetsberövande eller domstolsbeslut får inte vara medlem i styrelsen. Styrelsen, som själv bestämmer över sammanträdesordningen, ska sammanträda minst sex gånger per år. Sammanträde ska hållas om minst tre ledamöter eller om revisorn så begär. Styrelsemötena hålls i Stockholm.

Styrelsemedlemmar

Hanna Eidem – styrelseordförande
Hanna har en stark tro på systerskapet och vad det kan åstadkomma. Därtill kommer det magiska i lyssnandet. Att få ha någons öra – odelat – om än bara för en liten stund är ingen självklarhet, men rymmer kraft och möjligheter. Hanna är till vardags partner på Brightmill AB där hon arbetar som chefsrekryterare med interimstillsättningar av chefsroller. Hon är utbildad jurist med sidostudier i språk och psykologi samt utbildad KBT-terapeut (steg 1), vilket hon arbetar med på deltid. Hanna har tidigare varit storasyster i Tjejzonen (2012) och satt även i Tjejzonens styrelse mellan 2013 och 2018. ”Det finns så mycket med Tjejzonen som känns meningsfullt och som ligger mig varmt om hjärtat; känslan av att få ge något tillbaka, det idoga arbetet mot psykisk ohälsa och att kunna erbjuda en frizon till dem som behöver det”.

Anna Jepson – vice ordförande & kassör
Anna arbetar i dag som finansdirektör Svenska Handelsfastigheter. Hon har tidigare innehaft roller som ekonomichef och controllerchef inom bygg- och fastighetsbranschen, bland annat på Skanska. Anna har även en bakgrund som bandyspelare på elitnivå och har på meritlistan totalt 16 SM- och VM-guld, varav ett VM-guld som förbundskapten för svenska damlandslaget. Numer består Annas engagemang inom bandyn av deltagande i ett nätverk som verkar för att utveckla och stärka flick- och dambandyn. Under sina år inom idrottens föreningsliv har Anna sett vilken enorm kraft det finns i att människor engagerar sig ideellt kring någonting de brinner för. Att få vara med och bidra inom en organisation som arbetar för ett mycket viktigt ändamål är främsta anledningen till att Anna under 2016 valde att engagera sig i Tjejzonen.

Carina Sunding – ledamot 
Carina Sunding är VD och grundare av 4good, Sveriges största kvinnliga nätverk. Hon är en av programledarna för Sunshinepodden och driver kvinnliga affärsnätverket 4good Business Network för att skapa mer möjligheter, sammanhang och affärer för kvinnor i jobblivet. Carina är diplomerad coach och brinner för att inspirera människor att vara i sin fulla kraft. Hon har tidigare erfarenhet från styrelsearbete efter åtta år som styrelseledamot i Eckerökoncernen. Som medlem i Tjejzonens styrelse ser Carina fram emot att bidra till att Sveriges unga tjejer ska prioriteras, må bra och känna sig kraftfulla, utan att de själva eller någon annan håller dem tillbaka. I somras förvånande hon sig själv genom att lyckas bestiga Kilimanjaro, trots både mycket rädsla och höjdsjuka. I vanliga fall gillar hon att träna, umgås och laga mat – helst till sin storfamilj med både egna och bonusbarn!

Cecilia Gröning – ledamot
Cecilia driver kommunikationsbyrån BrandEcho och WeMakers som hjälper företag att skapa hälsosamma individer, ledarskap och organisationskulturer, med ett extra fokus på att stötta individer till att kunna vara ”Sitt Bästa Jag”. Cecilia har tidigare jobbat i globala organisationer i olika roller med erfarenhet från ledningsgruppsarbete, marknad, försäljning och affärsutveckling. På fritiden umgås hon med familj och vänner, gärna över någon aktivitet ute i naturen. Hon spenderar också mycket tid på fotbollsplanen som tränare för elvaåriga tjejer. Hon brinner för att skapa tillitsfulla grupper och relationer där alla individer kan blomstra. Hon ser behovet av att tidigt i livet ge unga människor stöd och verktyg som kan hjälpa dem att känna inre trygghet och styrka att välja sin egen väg. Hon är därför stolt att få vara med och bidra till Tjejzonens verksamhet.

Anna Duberg  – ledamot
Anna är forskare inom hälsovetenskap och fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykiatri. Psykisk ohälsa bland tjejer har alltid varit en hjärtefråga och sedan tio år tillbaka har det även varit  hennes fokus inom forskning.  Annas avhandling som lyfter hur rörelseglädje, gemenskap och dans kan minska stress för tonårstjejer har fått stort genomslag. I dag används metoden ”Dans för Hälsa” över hela landet och 2019 fick Anna ta emot utmärkelsen ”Årets förnyare inom svensk sjukvård” av Dagens medicin.  Själv älskar hon att dansa och yoga, både hemma i köket och som inspiratör på olika träningsevent. Att varenda tjej har rätt att få stöd i att stärka sin självtillit, är centralt för Anna. Det finns en enorm kraft i att kunna plocka fram egna verktyg för att kunna landa i sig själv, känna frihet och känna att man inte är ensam. Genom att vara en del i Tjejzonens styrelse känner Anna att hon bidrar till en organisation som med en aldrig svikande målbild arbetar för att alla tjejer som behöver stöd ska få ett genuint sådant som gör skillnad.

Sanna Tyni  – ledamot
Sanna arbetar som user experience designer på Forefront Consulting. UX-design handlar om att skapa en friktionsfri upplevelse mellan människa och dator vilket gör att arbetet hela tiden måste ske tillsammans med användaren för att på riktigt få förståelse. Sanna brinner för etiska frågor kopplade till hur vi som människor använder system och tjänster. Hennes intresse för design grundar sig i kreativitet och en känsla för färg och form vilket gör att fritiden ofta spenderas med penna och papper eller diverse pysselprojekt. Sanna började som Storasyster i ätstörningschatten på Tjejzonen 2015 och har varit sekreterare i styrelsen sedan 2018. Med en egen erfarenhet av ätstörningar känns arbetet som Tjejzonen gör självklart för Sanna och det är med stolthet och ödmjukhet som hon tar sig an ansvaret i styrelsen.

Kakan Hermansson – ledamot

Kakan Hermansson är feminist sedan unga år med en bakgrund som aktivist med förkärlek för kvinnojoursverksamheten. Hon har en master of fine arts från Konstfack med inriktning keramik och glas, där hon också arbetar som adjunkt sedan sex år tillbaka. Från sin keramikatelje i Norsborg arbetar hon med frågor om klass, sexualitet, makt och våld i sin konst. Exempel är utställningen ”Jag ska begrava dig”. Där återges vittnesmål från kvinnor som utsatts för våld och sexuella övergrepp av sin manliga partner.  Som offentlg person använder Kakan sin plattform för att väcka opinion om makstrukturer i samhället, inte minst med en intersektionell strategi. Precis som i sin konst är ämnena centralicerade kring mäns våld, sexuella övergrepp, hbtq-personers rättigheter och antirasism. Genom poddcasten Under Huden för hon samtal om tex. transpersoners rättigheter, kvinnor som utsatts för prostutution eller ätstörningar där feminism alltid är en grundpelare. Kakan jobbar även med tv-program, radio, föreläser, skriver och håller i galor. Just nu skriver hon på en långfilm om klass och rasism.

Marie Säleby – ledamot

Marie är en sann entreprenör och driver Futureyes med visionen att alla i verksamheten ska vara engagerade i arbetet med att nå målen. Marie har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer med smarta arbetssätt och hur man tar sig till ett önskat läge. Under senaste året har Marie stöttat Tjejzonen i arbetet med att ta fram sin vision, sina strategiska mål och göra det möjligt att fokusera och följa upp hur det går. Hon brinner för att alla medarbetare i en organisation känner att de är involverade och bidrar till organisationens mål. Det är då det händer saker på riktigt, genom engagemang och allas klokskap. Även på fritiden sätter Marie upp mål och då är det ofta inom löpning, hon har hittills gjort 6 maraton. Viljan att alla människor ska få förutsättningar att leva ett bra liv har gjort att Marie har sponsrat en skola i Uganda så det blev möjligt att bl a bygga toaletter till flickorna och att både pojkar och flickor tillverkade mensskydd. Att få vara med och bidra till en värdefull organisation gjorde att Marie tackade ja till att vara med i Tjejzonens styrelse.

Paulina Tokarikova – ledamot

Paulina arbetar som affärsjurist på LW Advisory, en modern rådgivningsbyrå med särskilt fokus på att sänka trösklarna för juridisk rådgivning. Utöver rådgivning i bolagsrätt, ansvarar hon för att driva utvecklingen av byråns affärsområde PlanetWorks, en särskild rådgivningslösning till klimatpositiva impact-bolag. Hon har tidigare erfarenhet från en internationell advokatbyrå där hon arbetade med olika typer av aktiemarknadsrättsliga transaktioner och frågor. Paulina har en inneboende nyfikenhet för omvärlden som har lett till att hon har befunnit sig i en rad olika internationella kontexter, både för utbildning och arbete, och har genom det utvecklat ett särskilt intresse för människors välmående och olika kulturer. Hon har personlig erfarenhet av den skillnad som en tillgång till stöd gör för att förebygga och läka psykisk ohälsa och en önskan att kunna påverka inom detta område. Paulina har en tro på att sociala rörelser driver kollektiva beteendeförändringar och förändrar samhälleliga strukturer och ser därför förväntansfullt fram emot att genom sitt uppdrag och tillsammans med de engagerade bidra till rörelse i en organisation i vilken hon skulle vara stolt över att göra skillnad. 

Valberedning

Valberedningens uppgift är att föreslå nya styrelsemedlemmar. Tjejzonens valberedning består av Åsa Severgårdh och Sara Herre. Kontakta valberedningen på valbered@tjejzonen.se

Protokoll från årsmöten

Här kan du läsa protokollen från de senaste årsmötena.
Protokoll årsmöte den 19 maj 2022

Protokoll årsmöte den 17 maj 2021
Protokoll årsmöte den 14 maj 2020
Protokoll årsmöte den 7 maj 2019
Protokoll årsmöte den 26 april 2018
Protokoll årsmöte den 26 april 2017
Protokoll årsmöte den 20 april 2016
Protokoll årsmöte den 14 april 2015
Protokoll årsmöte den 7 april 2014

Styrdokument

Här kan du läsa de policys, planer och mål som anger hur vi ska arbeta på Tjejzonen.

Uppförandekod
Placering av föreningens kapital
Hur Tjejzonen motverkar oegentligheter
Insamlingsarbete och ändamålsbestämda gåvor

Läs mer om Tjejzonen i våra stadgar – antagna vid årsmötet den 14 maj 2020.