Ekonomi

Tjejzonens årsredovisningar

Årsredovisningarna visar Tjejzonens ekonomiska ställning, tillgångar, eget kapital och skulder. Vill du se årsredovisningar från tidigare år, kontakta info@tjejzonen.se

Årsberättelse 2022 (signerad Årsberättelse finns på Tjejzonens kansli)
Årsberättelse 2021(signerad Årsberättelse finns på Tjejzonens kansli)
Årsberättelse 2020
Årsberättelse 2019
Årsberättelse 2018
Årsberättelse 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011