KICKS vill uppmärksamma Tjejzonens arbete under #GivingTuesday

Idag, den 27 november, är det #GivingTuesday. På den här dagen samlas ideella organisationer, offentliga aktörer och företag tillsammans med människor över hela världen för att uppmuntra givande och visa engagemang för varandra. Under #GivingTuesday har KICKS valt att skänka en summa till Tjejzonens verksamhet, utöver det ekonomiska stöd som KICKS ger Tjejzonen genom det fleråriga samarbetsprojektet S.H.A.R.E.

Psykisk ohälsa är utan tvekan ett av vår tids största folkhälsoproblem och utvecklingen är alarmerande hos unga, särskilt unga kvinnor. Totalt handlar det om närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige som lider av någon form av psykisk ohälsa. Den enskilt största gruppen, drygt 63 000 personer, är unga kvinnor i åldern 18-24 år.

Tjejzonen har idag 230 aktiva volontärer och genomför 10 000 stödsamtal varje år, vilket gör Tjejzonen till Sveriges största stödorganisation till tjejer. Pengar som skänks till Tjejzonen gör skillnad:

• 200 kronor räcker till ett stödsamtal
• 1400 kronor räcker till att utbilda en volontär
• 2000 kronor räcker till 10 samtal

– Samarbetet med KICKS är värdefullt för oss eftersom vi når ut till så många och därmed kan erbjuda stöd till fler. Det förebyggande arbetet är mycket viktigt, att fånga upp tjejerna innan problemen blir alltför stora. Det är i det förebyggande arbetet som vi kan göra stor nytta. Genom att i år ansluta oss till initiativet #GivingTuesday hoppas vi på att fler visar engagemang sig så att vi i kan hjälpa ännu fler, säger Anna Garvander, generalsekreterare på Tjejzonen.

S.H.A.R.E. – ett långsiktigt initiativ för att motverka psykisk ohälsa
2016 startades S.H.A.R.E., ett långsiktigt initiativ där KICKS och Tjejzonen tillsammans vill öka kunskapen om psykisk ohälsa så att fler vågar prata om det – och be om hjälp. Inom S.H.A.R.E ingår även mentorledd praktik i KICKS butiker och på huvudkontoret. Här får praktikanterna chans att testa på yrken inom en bransch som intresserar dem samtidigt som de får stöd av både en dedikerad mentor och Tjejzonen. Sedan starten har 115 praktikanter genomgått programmet inom ramen för S.H.A.R.E.

– KICKS vill bidra positivt till det samhälle som vi är en del av och det är också därför vi har startat S.H.A.R.E. Det är viktigt för oss att vårt engagemang bottnar i något som engagerar många av våra medarbetare och kunder, därför känns det naturligt för oss att engagera oss i unga kvinnors psykiska hälsa. I år fyller Tjejzonen 20 år och vi vill genom vårt extra bidrag hylla deras arbetsinsats och allt de gjort för att stötta och hjälpa unga kvinnor som mår dåligt. #GivingTuesday kändes som ett bra tillfälle och vi hoppas att fler vill stötta Tjejzonens arbete för att motverka psykisk ohälsa som vi ser växer för varje år, säger Josefin Hård, hållbarhetschef på KICKS.

Om #GivingTuesday#GivingTuesday startades i USA 2012 och engagerar idag miljontals människor världen över i 150 länder. 2017 lanserades #GivingTuesday i Sverige. Konceptet är enkelt. Ge en gåva och uppmuntra andra att göra detsamma, med målet att skapa en bättre värld.

Läs mer om Tjejzonens och KICKS samarbete S.H.A.R.E