Sexuellt våld ofta orsak till psykisk ohälsa hos tjejer

”Ingen fattade varför jag mådde så dåligt, och jag vågade inte berätta att jag blev sexuellt utnyttjad för jag ville inte att andra skulle döma mig.”
– Ida, 18 år.

Den här erfarenheten delas av tusentals tjejer och kvinnor i Sverige. En del av berättelserna har lyfts fram i ljuset av #metoo, andra förblir dolda. På Tjejzonen möter vi dagligen tjejer som utsatts för sexuellt våld eller trakasserier och som mår psykiskt dåligt till följd av det.

– Här vågar tjejerna anonymt berätta för oss vad de blivit utsatta för. Ofta har de utvecklat en kraftig psykisk ohälsa på grund av att de blivit utsatta för sexuellt våld. Många har till följd börjat utveckla självskadebeteenden för att döva sin smärta, andra har velat ta sitt liv, säger Maria Munkesjö, operativ chef för stödverksamheten på Tjejzonen.

Enligt en färsk rapport från Socialstyrelsen har den psykiska ohälsan hos unga vuxna ökat med 70 procent den senaste tioårsperioden. Majoriteten av dessa är unga kvinnor i åldern 18-24 år. Enligt Brottförebyggande rådet är samma grupp också mest utsatt för trakasserier och sexualbrott.

Dags att se kopplingen mellan psykisk ohälsa och sexuellt våld
Det finns mycket forskning som mäter ohälsan hos unga tjejer idag, men färre studier som försöker ta reda på de bakomliggande orsakerna. En del forskare tror att ökade krav från samhället ligger bakom samt användandet av sociala medier. En annan orsak som inte många pratar om är just våldet. Unga vågar sällan berätta för vuxna eller vårdpersonal om att de blivit utsatta för någon typ av våld. Det leder till att våldsutsattheten är och förblir dold för vuxenvärlden och det ökar ytterligare stigmat kring att berätta.

– Därför är det viktigt att vi vuxna sätter det i system att fråga tjejerna om de blivit utsatta för våld. Ju tidigare vi fångar upp tjejerna och får reda på de bakomliggande orsakerna till varför de mår dåligt, desto större är chansen att ge rätt hjälp och stöd, säger Maria Munkesjö.

Är du tjej och behöver prata anonymt med någon?

Du är alltid välkommen att chatta eller mejla med oss. På chatterna och stödmejlen lyssnar våra Storasystrar på dig och ni pratar om det du har på hjärtat. Våra Storasystrar är volontärer som engagerar sig frivilligt på sin fritid. De är tjejer som är lite äldre än du och som tycker att det är viktigt att vara en god medmänniska. Allt stöd du får här är gratis.