Skriv under namninsamlingen: Inga retuscherade bilder i reklam

Vi vet att det finns en utbredd problematik i att skönhetsbranschen presenterar ett ideal som är ouppnåeligt, särskilt i samband med hur psykisk och fysisk hälsa påverkas negativt av de skeva ideal som presenteras i marknadsföring och i sociala medier.

Vi anser att skönhetsbranschen har ett ansvar att visa upp verkligheten och aktivt motarbeta ett ständigt växande socialt problem, genom att visa en mer realistisk bild av utseende och skönhet, utan manipulation eller efterbearbetning. För att uppnå detta vill Tjejzonen vara drivande i debatten och arbeta för att lagstadga att alla varumärken som retuscherar modellbilder tydligt behöver märka dessa.

Här hittar ni vår namninsamling: Inga retuscherade bilder i reklam

Skriv under Tjejzonens namninsamling för att visa oss, politikerna och skönhetsbranschen att du står bakom vårt krav. Med ditt och tusentals andra namn på vår lista skapar vi tyngd och visar på opinion som gör att politikerna inte längre kan rygga för frågan. Det bidrar till en mer transparent och ärlig skönhetsbransch, ger våra unga en mer hälsosam social miljö att växa upp i, och på sikt också till att förbättra folkhälsan.

Stort, varmt tack på förhand.

Hjälp oss gärna att sprida namninsamlingen! Dela i sociala medier, skicka mejl till dina vänner och prata om den på jobbet. Fler namn = mer tyngd för vårt budskap.