Storsatsning för stöd till nyanlända tjejer

De senaste åren har antalet ensamkommande tjejer ökat. Den psykiska ohälsan är särskilt utbredd hos unga nyanlända och tjejer är extra utsatta. Därför satsar den ideella stödorganisationen Tjejzonen på utökat stöd till målgruppen, med stöd av World Childhood Foundation, Folkhälsomyndigheten och Stockholms stad.

År 2012 var andelen flickor, bland de ensamkommande barnen, 16 procent. Efter de fem första månaderna 2017 är samma siffra uppe i 23 procent, enligt nationell statistik.

– Tjejerna befinner sig i en extra utsatt situation då många tagit sig hit ensamma och har ofta levt med begränsade rättigheter i hemlandet. Dessutom är behovet av ett socialt sammanhang viktigt för att bearbeta händelser och trauman, säger Dounya Belmhamdi, samordnare på Tjejzonen.

Därför satsar Tjejzonen med stöd av World Childhood Foundation, Folkhälsomyndigheten och Stockholms stad på utökat stöd till nyanlända tjejer i form av stödjande samtal online och live med en kvinnlig volontär, en så kallad Storasyster. Målet är att dels främja den psykiska hälsan hos ensamkommande och nyanlända tjejer, och dels bidra till en trygg integration och ökad självständighet.

– Den psykiska ohälsan är fortsatt stor och behovet av psykosocialt stöd är därför akut för att på riktigt stoppa den här negativa utvecklingen. Vi vet, med stöd i forskningen, att stödjande samtal i en trygg miljö kan göra stor skillnad för den psykiska hälsan, säger Dounya Belmhamdi.

Under projektperioden ska totalt 45 par matchas. Tjejerna och volontärerna träffas sedan antingen genom fysiska träffar i Stockholmsområdet, eller online var som helst i landet genom chatt-, röst- eller videosamtal. Paren träffas under max ett år och volontärerna utbildas och handleds kontinuerligt under uppdraget.

– Vi söker nu både tjejer som är nya i Sverige som vill ha någon att prata och umgås med, och unga kvinnor som vill engagera sig ideellt och göra verklig skillnad i en tjejs liv, säger Dounya Belmhamdi.

Anmälan

Anmälan och mer information om att bli Storasyster

Anmälan och mer information om att få en egen Storasyster live eller online

För mer information om satsningen, kontakta Dounya Belmhamdi, samordnare för liveträffar i Stockholm, dounya.belmhamdi@tjejzonen.se, 073-808 32 54 eller Jenny Lindström, samordnare för onlineträffar, jenny.lindstrom@tjejzonen.se, 076-313 20 25