Testamentsgåva – Tjejzonen

Testamentsgåva

Att ge en testamentesgåva till Tjejzonen är ett sätt att låta ditt engagemang för unga tjejers psykiska hälsa leva vidare efter din bortgång.

Alla gåvor som testamenteras till Tjejzonen, såväl stora som små, bidrar till att fler tjejer som inte mår bra får någon att prata med. Du kan själv välja om du vill skänka delar av, eller hela din kvarlåtenskap till oss. Om du vill veta mer om att testamentera till oss, kontakta oss på info@tjejzonen.se.

Vi samarbetar med Lavendla som kan hjälpa dig att förverkliga det avsked som du önskar. Läs mer på https://lavendla.se/tjejzonen/

Tjejzonen har 90-konto och är medlem i Giva Sverige, vilket säkerställer att vi hanterar din testamentsgåva på ett korrekt sätt. Tjejzonen omfattas av Giva Sveriges riktlinjer gällande etik, ekonomisk redovisning, intern kontroll och effektmätning.