Bidrag till de globala målen

Tjejzonen uppfyller fyra av FN:s globala hållbarhetsmål
Tjejzonen uppfyller fyra av FN:s globala hållbarhetsmål

Agendamål 3

Vårt förebyggande arbete syftar till att öka den psykiska hälsan hos målgruppen.

Agendamål 5

Vi eftersträvar jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Agendamål 10

Vi verkar för att tjejer och kvinnor blir inkluderade i samhället.

Agendamål 16

Genom att vi stärker och lyfter målgruppen arbetar vi långsiktigt med våldsprevention.