Tjejzonens metod

Sveriges största stödorganisation för tjejer av tjejer.
Sveriges största stödorganisation för tjejer av tjejer.
Med över 25 års erfarenhet som stödorganisation för tjejer, vet vi att många tjejer upplever att de inte har någon vuxen att prata med. Det är ett växande samhällsproblem där flera rapporter och studier visar på att allt fler unga tjejer mår psykiskt dåligt och upplever högsta nivåerna av stress och oro.
Samtidigt visar forskning på att upplevelsen att bli sedd och hörd är läkande i sig, då det ger människor en tillgång till sin egen kraft och förmåga. Där finns vi, Tjejzonen, som genom våra stödformer möjliggör möten mellan ideellt engagerade volontärer, utbildade av oss i en samtalsmetodik vi utformat de 25 åren som stödgivande organisation för stödsökande tjejer, där lyssnandet står i centrum. En metod vi sett fungera, om och om igen.

Att få prata om hur man mår och känna att någon lyssnar och inte dömer är en effektiv metod för att minska den psykiska ohälsan. Många tjejer vittnar om att de mår bättre efter att ha haft kontakt med en av våra inlyssnande volontärer. Vi utvecklar ständigt våra stödformer efter våra stödsökandes behov.

Det som är unikt med Tjejzonen är att vi tror på styrkan i att bemöta, stötta och lyssna istället för att vägleda, ge råd eller uppmana våra stödsökande. Vi ger utrymme för stödsökande att få ett medmänskligt stöd från en volontär som finns där och lyssnar utan någon press.

Metoden baseras på ett normkritiskt förhållningssätt

På Tjejzonen ser vi ett normkritiskt förhållningssätt som en förutsättning för att varje stödsökande ska känna sig välkommen och inkluderad, precis så som hon är. Det gäller att vi inte låter våra förutfattade meningar påverka och begränsa hur vi beter oss i vår kontakt med henne.

Metodens två ben

Lyssna

Det kan låta som en sådan självklarhet att lyssna när någon annan pratar – men det är inte alltid det! När vi pratar om lyssnandet utifrån Tjejzonens metod menar vi att vi ska skapa utrymme för tjejerna att berätta det som de behöver få prata om, om det som tynger henne, utan att det ska behöva leda till något.

Det är omöjligt att förstå en människa fullt ut, men det hindrar en inte från att försöka. När vi med nyfikenhet och intresse försöker förstå mer av den vi har framför oss, möjliggör vi för våra stödsökande tjejer att själva tänka, känna och reflektera kring sina behov och möjligheter.

Vi människor tenderar att vara lösningsorienterade och försöker ständigt att rädda eller hjälpa dem i nöd. Tjejzonens metod töjer lite på det beteendet, vi tror på tjejens inre kraft och förmåga. Vi tror att hon, om hon får stöd längs vägen, själv kan hitta sina svar. Svar som är unika just för henne. Svar som ingen annan utifrån kan ge. Hon behöver inte räddas. Om hon får stöd av någon som ser, hör och lyssnar kan det hjälpa henne att känna en trygghet i att hon kan klara av saker på egen hand. Hjälp kan ofta blandas ihop med att “komma på lösningar”. Här på Tjejzonen ser vi istället hjälpen i att skapa utrymme för våra stödsökande att själva reflektera kring sina behov, skapa plats för deras kraft, förstå sitt värde och stärka deras självkänsla och egenmakt. Med detta hoppas vi ge en ökad insikt och förståelse för de egna svårigheterna, vilket i sin tur leder till en stärkt egenmakt vad gäller att eventuellt göra något åt svårigheterna samt ta sig an de utmaningar som det innebär att förändra sin situation som leder till ett förbättrat mående.

Bemöta

Grunden för bemötandet är att visa respekt, acceptans och omtanke för tjejen. Att undersöka tjejens behov och möta henne där hon är.

 

 

"All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna."

Sören Kirkegaards

Det är precis det Tjejzonens metod förankras i, att tjäna i stället för att härska och styra.

Genom att undersöka våra stödsökandens behov, ställa frågor, möta henne där hon är och bekräfta henne och hennes upplevelser kommer hon få utrymme att fördomsfritt uttrycka sig och få berätta om hennes verklighet och sanning.

Enligt Tjejzonens metod uppmuntras våra volontärer att tillåta sig vara ett verktyg för att underlätta tjejens egen process, utan egen agenda med tillit till att hon har sina egna svar inom sig genom att visa omtanke, spegla och bekräfta henne.