Ledningsgrupp och styrelse

Sveriges största stödorganisation för tjejer av tjejer.
Sveriges största stödorganisation för tjejer av tjejer.

Organisation

Tjejzonen har i dagsläget 14 anställda och en extern, ideellt arbetande styrelse på åtta personer. Tjejzonen är ansluten till kollektivavtal via Arbetsgivarföreningen Fremia.

Kansliet leds och administreras av generalsekreteraren med hjälp av operativ chef, ekonomichef, insamling- och kommunikationsansvarig, samordnare och administratör.

Generalsekreteraren har det övergripande ansvaret för all verksamhet och personal på kansliet, detta innebär bland annat ansvar för den operativa dagliga driften av kansliet och för strategiska utvecklingsfrågor. Lön för generalsekreteraren är 64 000 kronor för 100 procents tjänst och beslutas av Tjejzonens styrelse. Ingen övertid utgår. Tjänstepension utgår enligt kollektivavtal. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd.

Tjejzonens ledningsgrupp

Erika Steorn - Generalsekreterare

Erika är en erfaren ledare med bakgrund inom offentlig sektor, nu senast från olika roller inom ledarskaps- och organisationsutveckling och dessförinnan som skolchef och verksamhetschef för barn- och ungdomsförvaltningen. Hon har en stark drivkraft att göra skillnad för unga tjejer.

Sandra Oldenvi - Ekonomichef

Sandra började som volontär på Tjejzonen 1999 och var då aktiv i stödverksamheten. År 2003 blev hon invald som kassör i Tjejzonens styrelse och har varit ansvarig för föreningens ekonomi sedan dess. Sandra har även arbetat som projektledare på Tjejzonen och under 2016-2018 hade hon ledningsansvaret för Tjejzonen tillsammans med Maria Munkesjö.

Christofer Brugge - Kommunikationschef

Christofer har arbetat med kommunikations- och marknadsföringsfrågor hela sitt yrkesverksamma liv. Han har en väldigt bred erfarenhet från flera olika ideella organisationer, främst från deras arbete med insamling, samarbeten och medlemsrekrytering. Detta ger honom en extremt bred insyn och kunskap om hur den ideella sektorn arbetar för att skapa intäkter.

Lotta Fredstam - Verksamhetschef

Lotta är utbildad inom ekonomi och service, med bred erfarenhet från ideell sektor, både privat och yrkesmässigt. Hon har jobbat som första linjens chef i många år, bland annat som egenföretagare i konferensbranschen, med stödverksamhet på Plan International och inom Polismyndigheten. Volontärverksamhet ligger henne varmt om hjärtat efter långvarigt engagemang inom olika organisationer.

Tjejzonens styrelse

Tjejzonens styrelse arbetar ideellt och inga arvoden utbetalas till styrelseledamöterna för styrelsearbetet. Styrelsen väljs av årsmötet och är näst årsmötet föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och sex ledamöter och väljer internt vilken styrelseledamot som tar vice ordförandeposten.

Styrelsen är beslutsmässig om minst tre av dess medlemmar är närvarande. Ordförande, viceordförande och kassören måste vara 18 år fyllda. Övriga styrelseledamöter måste vara 15 år fyllda.

Den som står under frihetsberövande eller domstolsbeslut får inte vara medlem i styrelsen. Styrelsen, som själv bestämmer över sammanträdesordningen, ska sammanträda minst sex gånger per år. Sammanträde ska hållas om minst tre ledamöter eller om revisorn så begär. Styrelsemötena hålls i Stockholm.

Styrelsemedlemmar

Hanna Eidem – styrelseordförande

Hanna har en stark tro på systerskapet och vad det kan åstadkomma. Därtill kommer det magiska i lyssnandet. Att få ha någons öra – odelat – om än bara för en liten stund är ingen självklarhet, men rymmer kraft och möjligheter. Hanna är till vardags partner på Brightmill AB där hon arbetar som chefsrekryterare med interimstillsättningar av chefsroller. Hon är utbildad jurist med sidostudier i språk och psykologi samt utbildad KBT-terapeut (steg 1), vilket hon arbetar med på deltid. Hanna har tidigare varit storasyster i Tjejzonen (2012) och satt även i Tjejzonens styrelse mellan 2013 och 2018. ”Det finns så mycket med Tjejzonen som känns meningsfullt och som ligger mig varmt om hjärtat; känslan av att få ge något tillbaka, det idoga arbetet mot psykisk ohälsa och att kunna erbjuda en frizon till dem som behöver det”.

Cecilia Gröning – ledamot

Cecilia driver kommunikationsbyrån BrandEcho och WeMakers som hjälper företag att skapa hälsosamma individer, ledarskap och organisationskulturer, med ett extra fokus på att stötta individer till att kunna vara ”Sitt Bästa Jag”. Cecilia har tidigare jobbat i globala organisationer i olika roller med erfarenhet från ledningsgruppsarbete, marknad, försäljning och affärsutveckling. På fritiden umgås hon med familj och vänner, gärna över någon aktivitet ute i naturen. Hon spenderar också mycket tid på fotbollsplanen som tränare för elvaåriga tjejer. Hon brinner för att skapa tillitsfulla grupper och relationer där alla individer kan blomstra. Hon ser behovet av att tidigt i livet ge unga människor stöd och verktyg som kan hjälpa dem att känna inre trygghet och styrka att välja sin egen väg. Hon är därför stolt att få vara med och bidra till Tjejzonens verksamhet.

Marie Säleby – ledamot

Marie är en sann entreprenör och driver Futureyes med visionen att alla i verksamheten ska vara engagerade i arbetet med att nå målen. Marie har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer med smarta arbetssätt och hur man tar sig till ett önskat läge. Under senaste året har Marie stöttat Tjejzonen i arbetet med att ta fram sin vision, sina strategiska mål och göra det möjligt att fokusera och följa upp hur det går. Hon brinner för att alla medarbetare i en organisation känner att de är involverade och bidrar till organisationens mål. Det är då det händer saker på riktigt, genom engagemang och allas klokskap. Även på fritiden sätter Marie upp mål och då är det ofta inom löpning, hon har hittills gjort 6 maraton. Viljan att alla människor ska få förutsättningar att leva ett bra liv har gjort att Marie har sponsrat en skola i Uganda så det blev möjligt att bl a bygga toaletter till flickorna och att både pojkar och flickor tillverkade mensskydd. Att få vara med och bidra till en värdefull organisation gjorde att Marie tackade ja till att vara med i Tjejzonens styrelse.

Paulina Tokarikova – ledamot

Paulina arbetar som affärsjurist på LW Advisory, en modern rådgivningsbyrå med särskilt fokus på att sänka trösklarna för juridisk rådgivning. Utöver rådgivning i bolagsrätt, ansvarar hon för att driva utvecklingen av byråns affärsområde PlanetWorks, en särskild rådgivningslösning till klimatpositiva impact-bolag. Hon har tidigare erfarenhet från en internationell advokatbyrå där hon arbetade med olika typer av aktiemarknadsrättsliga transaktioner och frågor. Paulina har en inneboende nyfikenhet för omvärlden som har lett till att hon har befunnit sig i en rad olika internationella kontexter, både för utbildning och arbete, och har genom det utvecklat ett särskilt intresse för människors välmående och olika kulturer. Hon har personlig erfarenhet av den skillnad som en tillgång till stöd gör för att förebygga och läka psykisk ohälsa och en önskan att kunna påverka inom detta område. Paulina har en tro på att sociala rörelser driver kollektiva beteendeförändringar och förändrar samhälleliga strukturer och ser därför förväntansfullt fram emot att genom sitt uppdrag och tillsammans med de engagerade bidra till rörelse i en organisation i vilken hon skulle vara stolt över att göra skillnad.

Olivia Wiklund - ledamot

Olivia har alltid intresserat sig för ungdomars psykiska hälsa i allmänhet och för unga tjejers psykiska hälsa i synnerhet. Därför arbetar hon idag som kurator inom barn- och ungdomspsykiatri och har genom hela sitt yrkesliv engagerat sig i frågor som rör ungdomars känslor, tankar och handlingar. Hennes terapeutiska grund är integrativ (KBT och PDT) då Olivia är övertygad om att det måste finnas en flexibilitet i möte med människor med psykisk ohälsa. Hon arbetar även med compassion fokuserad terapi och familjebaserad ätstörningsbehandling.
Olivias engagemang för tjejer med psykisk ohälsa har följt henne genom hela livet och år 2011 var hon storasyster på Tjejzonen. Det var under det uppdraget som hon förstod vilken läkande kraft som finns i att lyssna. Hon menar att psykisk hälsa främjas i mellanmänskliga relationer och faktorer som att bli sedd, lyssnad på och validerad av en annan människa är livsviktiga, inte minst under tonårstiden. Olivia har en stark tro på vad civilsamhället kan åstadkomma och har engagemang för att skapa ”lyssnande” sammanhang för ungdomar. Det är därför hon med stor ödmjukhet, nyfikenhet och glädje tar sig an uppdraget i Tjejzonens styrelse.

Sissella Helgesson - ledamot

Mångårig erfarenhet som chef och förtroendevald inom idéburen sektor. Ställer upp som mentor för unga personer i ledande positioner. Ser en stor vikt i ett samhälle där den mänskliga rättigheten att bli lyssnad till respekteras.

Linda Mattsson - ledamot

Jag arbetar för tillfället som verksamhetschef på centrala barn- och elevhälsan i Tyresö. Tidigare arbetade jag som rektor och före det som lärare i särskilda undervisningsgrupper.
Jag är en fd elitidrottare i handboll och numera handbollstränare. Jag har tränat allt från 6:åriga flickor till damseniorer och just nu tränar jag GT-Söder flickor 13 år.

Åsa Jonsson

Info kommer snart.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att föreslå nya styrelsemedlemmar. Tjejzonens valberedning består av Sara Herre och Sanna Stjernenfall. Kontakta valberedningen på valbered@tjejzonen.se.

Styrdokument

Här kan du läsa de policys, planer och mål som anger hur vi ska arbeta på Tjejzonen.

Uppförandekod
Placering av föreningens kapital
Hur Tjejzonen motverkar oegentligheter
Insamlingsarbete och ändamålsbestämda gåvor

Läs mer om Tjejzonen i våra stadgar – antagna vid årsmötet den 14 maj 2020.