När du lämnar dina personuppgifter till oss på Tjejzonen vill vi att du ska känna dig trygg med att uppgifterna används på ett säkert sätt och bara i syften som vi informerar om. Därför vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilka personuppgifter sparar Tjejzonen och varför?

När du är Storasyster (volontär), Lillasyster (stödsökande) och har en egen Storasyster (stödsökande), medlem, givare, kund eller prenumererar på vårt nyhetsbrev godkänner du att Tjejzonen sparar dina personuppgifter. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, e-post, adress eller foton.

Information till dig som webbplatsbesökare om cookies hittar du på sidan Kakor i Tjejzonen.

Vi sparar olika typer av personuppgifter beroende på i vilket syfte du är i kontakt med Tjejzonen.

 

Är du Storasyster?

Som Storasyster är du också medlem i Tjejzonen. Vi sparar därför ditt namn, personnummer, telefonnummer, e-post och adress samt annan information som kan vara relevant och meriterande för uppdraget, till exempel erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi sparar dina uppgifter för att vi ska kunna komma i kontakt med dig rörande ditt volontäruppdrag samt skicka relevanta tips och erbjudanden. Vi sparar ditt personnummer för att kunna göra ett utdrag ur polisens belastningsregister samt för att få möjlighet att söka viktiga bidrag till vår stödverksamhet där kravet ofta är att redovisa antalet volontärer och medlemmar. Tjejzonen kommer att bevara dessa uppgifter så länge du är aktiv som Storasyster och för en tid därefter i enlighet med vad som anges nedan under rubriken ”Bevarande av personuppgifter”.

För fullständig information om ändamålen och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter, se tabell här.

 

Är du Lillasyster och har egen Storasyster?

För att kunna samordna träffar mellan dig och din Storasyster online eller live sparar vi uppgifter om din e-post, telefon, ort och ålder. Detta gör vi för att underlätta samordningen mellan er men också för att kunna föra viktig statistik kring hur många tjejer som söker stöd hos oss. När du träffar din Storasyster online godkänner du även att vi sparar chattloggar i utvecklings- utbildnings- och forskningssyfte. Tjejzonen kommer att bevara dessa uppgifter så länge du är en Lillasyster och för en tid därefter i enlighet med vad som anges nedan under rubriken ”Hur länge behåller Tjejzonen mina uppgifter?”.

För fullständig information om ändamålen och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter, se tabell här.

 

Är du Lillasyster och chattar med Tjejzonen?

När du som Lillasyster chattar i den Allmänna Chatten eller Ätstörningschatten sparar vi viss teknisk information och du godkänner att vi sparar chattloggar i utvecklings- utbildnings- och forskningssyfte. Du är fortfarande anonym och det går inte att spåra din IP-adress. I chatten är du välkommen att prata om precis allt. Används chatten på ett olämpligt sätt, exempelvis genom att vara hotfull eller komma med sexuella anspelningar, så kan den användaren bli avstängd. Vi vill prioritera dig som är i behov av det stöd som Tjejzonen kan erbjuda.

För fullständig information om ändamålen och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter, se tabell här.

 

Är du medlem?

Som medlem i Tjejzonen sparar vi ditt namn, personnummer, telefonnummer, e-post och adress. Vi sparar dina uppgifter för att vi ska kunna komma i kontakt med dig samt återkoppla till dig hur ditt medlemskap i Tjejzonen gör nytta. För att vi ska kunna söka viktiga bidrag till vår stödverksamhet behöver vi redovisa antalet volontärer och medlemmar i föreningen, därför sparar vi ditt personnummer. Tjejzonen kommer att bevara dessa uppgifter så länge du är ansedd att vara medlem (dvs. tills du säger upp medlemskapet eller om du inte betalar medlemsavgiften) och för en tid därefter i enlighet med vad som anges nedan under rubriken ”Hur länge behåller Tjejzonen mina uppgifter?”.

För fullständig information om ändamålen och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter, se tabell här.

 

Är du givare eller kund?

När du ger en gåva till Tjejzonen eller gör ett köp i vår webbshop godkänner du att vi sparar dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer, e-post, adress och personnummer eftersom Tjejzonen har ett berättigat intresse att göra detta. Vi sparar dina personuppgifter för att kunna återkoppla till dig hur dina gåvor kommer till nytta, samt för att informera om hur du kan stödja Tjejzonens arbete.

För fullständig information om ändamålen och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter, se tabell här.

 

Prenumererar du på vårt nyhetsbrev?

När du väljer att prenumerera på Tjejzonens nyhetsbrev samtycker du till att Tjejzonen skickar e-post till dig via MailerLite. Vi sparar endast ditt namn och e-post. Om du inte längre vill få våra utskick gör du det lättast genom att avprenumerera direkt i nyhetsbrevet. Då lagras din mejladress i en spärrlista på MailerLite som förhindrar att vi skickar ut fler nyhetsbrev. Om du vill bli borttagen helt ur våra listor, kontakta oss via info@tjejzonen.se så tar vi bort dina uppgifter manuellt.

För fullständig information om ändamålen och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter, se tabell här.

 

Hur länge behåller Tjejzonen mina uppgifter?

Personuppgifter bevaras så länge som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivits ovan. Det betyder att de flesta personuppgifter om dig kommer att raderas efter det att en lagstadgad arkiveringstid har löpt ut eller ditt medlemskap med Tjejzonen upphört.

Tjejzonen är till exempel skyldigt att enligt bokföringslagen bevara vissa personuppgifter, ex. de som förekommer i medlemsavgifter och liknande bokföringsunderlag, i sju år. Personuppgifter som bevaras för bokföringsändamål kommer bara att användas för det syftet.

Uppgifter om dig som kopplas till dig som Storasyster, Lillasyster och har en egen Storasyster, medlem, givare, kund eller prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer att bevaras så länge du är ansedd att vara aktiv inom Tjejzonen. Du kan välja att säga upp ditt medlemskap, sluta vara en aktiv Storasyster/Lillasyster, givare eller prenumerant och då kommer de flesta av dina uppgifter att gallras när de inte behöver bevaras för andra syften. Ett exempel på detta är att vissa uppgifter, såsom uppgifter om din identitet och kontaktuppgifter, kommer vi att bevara i 36 månader i marknadsföringssyfte.

För fullständig information om ändamålen och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter, se tabell här.

 

När tar Tjejzonen bort mina personuppgifter?

Personuppgifter raderas eller avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras och det kommer att ske i enlighet med det som vi beskrev ovan.

När Tjejzonen utför en gallring av personuppgifter kan denna inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan ingen person längre associeras med den information som återstår.

Se tabellen för fullständig information om hur länge vi bevarar dina personuppgifter här.

 

Kan jag bli borttagen eller ändra mina uppgifter?

Du kan när som helst be om att bli borttagen från vårt register eller ändra dina uppgifter genom att kontakta oss via info@tjejzonen.se. Att bli borttagen ur registret innebär att vi inte sparar någon information om dig och kan inte kontakta dig igen.

 

Lämnas mina uppgifter ut till någon annan?

För att komma i kontakt med dig som är givare via postutskick, e-postutskick eller telemarketingkampanjer använder vi oss i vissa fall av underleverantörer och måste därför förmedla vidare de personuppgifter som är väsentliga för just det tillfället. Uppgifterna säljs aldrig vidare eller och används inte i några andra syften än de beskrivna. Om du inte vill ha några utskick från oss kan du alltid kontakta oss via info@tjejzonen.se.

 

Har du frågor om vår hantering av personuppgifter?

Om du har några frågor eller funderingar kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på info@tjejzonen.se. Om du vill veta mer om Dataskyddsförordningen och dina rättigheter kan du läsa mer på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) hemsida. Där kan du även anmäla om du anser att vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.