Protokoll och årsberättelser

Sveriges största stödorganisation av tjejer för tjejer.
Sveriges största stödorganisation av tjejer för tjejer.
Årsberättelserna visar Tjejzonens ekonomiska ställning, tillgångar, eget kapital och skulder. Vill du se årsredovisningar från tidigare år, kontakta info@tjejzonen.se.

Årsberättelser

 

Protokoll från årsmöten