Så används dina gåvor

Sveriges största stödorganisation för tjejer av tjejer.
Sveriges största stödorganisation för tjejer av tjejer.
Din gåva används till att kunna ta emot fler tjejer i våra stödverksamheter, att kunna ge rätt stöd på tjejernas villkor och för att utbilda allmänheten i vikten av att lyssna och ta tjejers psykiska hälsa på allvar.

Tjejzonens volontärer tog emot cirka 5 700 samtal under 2021 och 121 stödsökande erbjöds en egen stödkontakt under 12 månader. Behovet ökar för varje år i takt med att den psykiska ohälsan hos tjejer ökar. För oss är det viktigt att alltid sätta tjejerna främst och det är därför vi fördelar dina gåvor där det gör mest skillnad.

Vad din gåva används till

Stöd på tjejernas villkor
Vårt mål är att erbjuda tjejer kostnadsfritt medmänskligt stöd på deras villkor. Tjejerna ska kunna få stöd oavsett var i landet de befinner sig, de ska kunna vara anonyma och ska alltid känna sig trygga och lyssnade på. För att uppnå detta måste vi ha resurser till att underhålla och utveckla de olika stödformerna utifrån tjejernas behov, men också möta en allt större mängd stödsökande tjejer. Det ställer bland annat krav på att tekniken fungerar i våra jourchatter och att vi ser till att bemanna med tillräckligt många volontärer för att minska köerna. Ju fler tjejer vi når och kan stötta, desto mer resurser krävs.

Tryggt stöd i form av volontärvård
För att se till att tjejerna får ett tryggt och säkert stöd måste vi se till att de som direkt möter tjejerna är rustade för uppdraget. Våra volontärer utbildas i flera steg; grundutbildning, fortbildning och kontinuerlig handledning av Tjejzonens anställda stödpersonal. Detta gör vi för att säkerställa hög kvalitet i stödet.

Kunskapsspridning om psykisk ohälsa
För att vi ska kunna hjälpa tjejerna måste vi arbeta på ett samhälleligt plan, både genom allmän kunskapsspridning om psykisk ohälsa men även genom påverkansarbete mot beslutsfattare. Vi sprider kunskap om hur tjejers psykiska hälsa ser ut i dagsläget och vad som bör göras för att bromsa den negativa utvecklingen. Vi har direktkontakt med tjejerna och har därför en unik insyn i vad målgruppen behöver för att må bättre.

Tryggt givande

Vi har 90-konto vilket innebär att vi granskas av Svensk insamlingskontroll. Det innebär att minst 75 % av våra insamlade medel går till ändamålen och max 25 % av våra insamlade medel går till administration- och insamlingskostnader. Tjejzonen är även medlem i Giva Sverige. Som medlem i Giva Sverige kan vi säkerställa att vi uppfyller krav för etisk och professionell insamling genom att följa Giva Sveriges kvalitetskod.