Om Tjejzonen

Sveriges största stödorganisation för tjejer av tjejer.
Sveriges största stödorganisation för tjejer av tjejer.
Sveriges största stödorganisation för tjejer av tjejer. Vi kämpar för tjejers rätt att bli lyssnade på och att den psykiska hälsan ska öka bland alla som definierar sig som tjejer mellan 10 och 25 år. Vi väcker också opinion som rör tjejers psykiska hälsa. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening och vårt kansli finns i Stockholm.

Tjejzonens metod

Forskningen visar på att upplevelsen att bli sedd och hörd är läkande i sig, då det ger människor en tillgång till sin egen inre kraft och förmåga. Där finns vi, Tjejzonen, med vår samtalsmetodik som vi utformat under de 25 åren senaste åren som stödgivande organisation, där lyssnandet står i centrum. En metod vi sett fungera, om och om igen.

Läs mer

Forskning och rapporter

Här hittar du forskningsstudier, rapporter och andra skrifter om Tjejzonens verksamhet och tjejers psykiska hälsa.

Läs mer

Organisationen

Beställ informationsmaterial

Här kan du beställa eller ladda ned Tjejzonens informationsmaterial. Materialet vänder sig främst till unga tjejer som söker stöd och behöver någon som lyssnar. Hjälp oss gärna att sprida ordet om att vi finns! Materialet lämpar sig väl för ungdomsmottagningar, vårdcentraler, skolor och ätstörningscenter runt om i landet.

Beställ informationsmaterial

Våra partners