Ny film - Varför finns Tjejzonen?

Vi får ofta den frågan, varför finns Tjejzonen? Vi ställer den också ofta till oss själva. En organisation som Tjejzonen borde ju egentligen inte behöva finnas. Men i ett samhälle där pressen på tjejer och unga kvinnor är orimligt hög, både från omgivningen men inte minst från dem själva och där kraven bara verkar öka så fyller vi en viktig funktion. Undersökning efter undersökning, rapport efter rapport visar samma sak, den psykiska ohälsan i samhället ökar i snabb takt och unga kvinnor sticker ut som den grupp med både sämst psykisk hälsa och där ökningen är som högst.

Därför har vi gjort en film om varför vi finns. Varför vi behövs. I filmen möter vi f.d stödsökande, volontärer och en förälder som förlorat sin dotter i suicid. Mörker blandas med ljus och vi hoppas att den här filmen kan ge en liten, liten inblick i hur viktigt det är att Tjejzonen finns. Vi fyller ett glapp mellan vuxenvärlden, skolan, vården, föräldrarna och de tjejer och unga kvinnor som behöver bli lyssnade på. Vi träffar varje kväll tjejer som delar berättelser med våra volontärer som de känner att de inte kan dela med någon annan. I en trygg miljö där de får vara anonyma kan det komma fram som annars bara bärs inombords.

Filmen släpps här på Tjejzonens webb och på vår Youtube-kanal fredag 28 juni kl 15.00. Här nedan kan du se ett litet, litet smakprov.

Vi utbildar våra volontärer i ett aktivt, medmänskligt och inkännande lyssnande. Vi har lyssnat på tjejer och unga kvinnor i över 26 år och det som är unikt med Tjejzonen är att vi tror på styrkan i att bemöta, stötta och lyssna istället för att vägleda, ge råd eller uppmana våra stödsökande. Vi ger utrymme för att få ett medmänskligt stöd från en volontär som finns där och lyssnar utan någon press.

På Tjejzonen ser vi ett normkritiskt förhållningssätt som en förutsättning för att varje tjej ska känna sig välkommen och inkluderad, precis så som hon är. Det gäller att vi inte låter våra förutfattade meningar påverka och begränsa hur vi beter oss i vår kontakt med henne. Det är omöjligt att förstå en människa fullt ut, men det hindrar en inte från att försöka. När vi med nyfikenhet och intresse försöker förstå mer av den individ vi har framför oss, möjliggör vi för tjejerna att själva tänka, känna och reflektera kring sina behov och möjligheter.

Vi vill rikta ett stort, varmt tack till Channa, Lisa, Martina och Linda. Utan ert mod, ert engagemang och er vilja att förändra vårt samhälle så hade det inte blivit någon film. Ni är alla så otroligt viktiga!

Till dig som ser vår film, vill vi så ödmjukt vi kan be om att du skänker en gåva eller blir månadsgivare. Varje kväll har vi långa köer in till våra stödchattar och vi kan inte ge stöd till alla tjejer som behöver det. Med mer ekonomiskt stöd kan vi rekrytera, utbilda och stötta fler volontärer som kan möta fler tjejer i chattarna. Behovet är enormt och varje tjej eller ung kvinna som har ett behov av någon som lyssnar har rätten att få det.

Vi vill även säga tack till TTV Media som hjälpt oss producera den här filmen. Utan er insats hade vi aldrig kunnat göra en så här professionell filmproduktion.