FORSKING OCH RAPPORTER

Sveriges största stödorganisation för tjejer av tjejer.
Sveriges största stödorganisation för tjejer av tjejer.
Här hittar du forskningsstudier, rapporter och andra skrifter om Tjejzonens verksamhet och tjejers psykiska hälsa.

Forskning om Tjejzonen

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa
En studie från Örebro universitet om Tjejzonens Storasysterverksamhet mellan år 2011-2015. Skriven av Madelene Larsson, Camilla Pettersson och Charli Eriksson. Studien undersöker vad Tjejzonens Storasystermetod har för effekt på de stödsökande tjejerna. Resultatet visar att Lillasystrarna upplever att de fått bättre självkänsla och stärkt sin egen kraft till utveckling och positiv förändring. De lär sig att sätta ord på jobbiga känslor och tankar, att öppna sig, bli mer motiverade och nöjda med livet. År 2016.
Läs online eller ladda ner som PDF:

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa
Systerskap för att främja unga tjejers hälsa (kort version)

Initial motives and organizational context enabling female mentors’ engagement in formal mentoring – a qualitative study from the mentors’ perspective

Denna studie undersöker motiven bakom att engagera sig som Storasyster på Tjejzonen och vad som krävs för att engagera volontärer under en längre tid. Skriven av Madelene Larsson, Camilla Pettersson, Charli Eriksson och Therése Skoog. År 2016.
Läs online eller ladda ner som PDF:

Initial motives and organizational context enabling female mentors’ engagement in formal mentoring

More than just shared interests: the importance of engaged listening for mentor-mentee connection

Studien visar att aktivt lyssnande och respekt baserat på engagerat, empatiskt, autentiskt och icke-hierarkiskt bemötande skapar positiva relationer mellan volontären och den stödsökande tjejen, snarare än att ha gemensamma intressen. Studien är gjord av Madelene Larsson, Camilla Pettersson, Charli Eriksson och Therése Skoog. År 2016.
Läs online eller ladda ner som PDF:

More than just shared interests: the importance of engaged listening for mentor-mentee connection

Enabling relationship formation, development, and closure in a one-year female mentoring program
Studien visar att de stödsökande tjejerna visar proaktiv egenvård genom att själva kontakta Tjejzonen för att få en Storasyster. Relationen mellan volontär och tjej karaktäriseras till en början av nervositet och en tvetydighet som efter en tid utvecklas till genuina och lättsamma relationer på tjejens villkor. När relationen avslutas efter ett år är känslan en blandning av både övergivenhet och en växande styrka hos tjejen. Studien föreslår vidare att resultatet kan spridas till fler instanser i samhället där unga tjejer och äldre personer skapar genuina relationer med varandra, till exempel i skolan, i traditionella vårdsammanhang samt på fritidsgårdar. Författare är Madelene Larsson, Camilla Pettersson, Charli Eriksson och Therése Skoog. År 2016.
Läs online eller ladda ner som PDF:

Enabling relationship formation, development, and closure in a one-year female mentoring program

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa – återrapportering
Denna rapport presenterar resultatet av en enkätundersökning om Lillasystrarna på Tjejzonen. Den visar att tjejerna som kontaktar Tjejzonen mår psykiskt dåligt och är i behov av någon att prata med. Majoriteten av tjejerna har dock själva funnit information om Tjejzonens verksamhet och tagit kontakt med organisationen. Det kan tolkas som en inneboende styrka och vilja att förändra och förbättra sina liv. Rapporten är skriven av Madelene Larsson, Camilla Pettersson och Charli Eriksson som en del i en större studie om Tjejzonens Storasystermetod. År 2013.
Läs online eller ladda ner som PDF:

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa – återrapportering

Att uttrycka det svåra online
Forskningsrapporten handlar om hur unga använder sig av, och upplever sin användning av, nätet för att söka information och stöd i känsliga frågor. Rapporten var en del i det forskningsprojekt som skedde i samarbete med Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling och Stockholms universitet under ledning av forskare Cecilia Löfberg. Forskningsprojektet löpte mellan åren 2009-2012.
Läs online eller ladda ner som PDF: Att uttrycka det svåra online
Läs eller ladda ner hela antologiskriften för studien: Forskning som utvecklingsarbete. Gemensamt arbete kring nätstöd till unga på Killfrågor, Tjejzonen och UMO.se
Läs mer om forskningsprojektet på: Att uttrycka det svåra online

Uppsatser och examensarbeten

”Det är väl bara att lyssna?” – Två studier om lyssnandets essens
Syftet med undersökningen var att finna lyssnandets centrala teman och hur dessa kan användas för att tidigare upptäcka psykisk ohälsa. Tjejzonens Storasystrar ombads i denna studie att så detaljrikt och djupgående som möjligt beskriva sina upplevelser av att lyssna på en Lillasyster. Resultatet visade sex centrala teman för hur de använder sig av lyssnandet i sin storasysterroll. Kandidatuppsats skriven av Josefin Tengberg och Elin Waenerlund. År 2017.
Läs online eller ladda ner som PDF:

”Det är väl bara att lyssna?” – Två studier om lyssnandets essens

”Barn och unga är rädda för socialtjänsten”
En intervjustudie skriven av Jennifer Björkström vid Umeå universitet. Den handlar om hur Tjejzonen och andra ideella verksamheter som arbetar med barn och unga uppfattar ungdomars bild av socialtjänsten och hur dessa verksamheter ser på sin roll i förhållande till socialtjänsten. År 2015.
Läs online eller ladda ner som PDF:

”Barn och unga är rädda för socialtjänsten”

Personlighetsfaktorerna möter ideell arbetstillfredsställelse
En enkätundersökning som handlade om att undersöka om kvinnliga volontärer som arbetar med samtalsstöd skiljer sig från en svensk kvinnlig normalpopulation avseende olika personlighetsfaktorer. Resultaten visade att volontärerna jämfört med normgruppen uppvisade högre grad av personlighetsfaktorerna utåtriktning, öppenhet, vänlighet och målmedvetenhet. Skriven av Charlotta Steerling vid Stockholms universitet. År 2013.
Läs online eller ladda ner som PDF:

Personlighetsfaktorerna möter ideell arbetstillfredsställelse

Tjejjourer – funktion och villkor
Studiens syfte var att undersöka hur aktiva i tjejjourer ser på tjejjourers funktion och villkor. Slutsatserna är att tjejjourers funktion kan bestå i vara ett komplement till offentliga insatser samt att vara en röst för målgruppen. Skriven av Anna-Clara Caringer och Karin Robertsson vid Ersta Sköndal högskola. År 2011.
Läs online eller ladda ner som PDF:

Tjejjourer – funktion och villkor

”Att ha någon att prata med”
En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12. Slutsatsen är att Storasystermodellen verkar som ett komplement till skola och övriga samhället. Tjejzonen fångar med sin modell upp de tjejer som inte känner att de hör hemma någon annanstans eller att det inte finns någon i deras närhet som de kan prata med, även om de har föräldrar, syskon och vänner. Storasystermodellen är dessutom en lämplig modell att ta användning av för att upprätthålla Barnkonventionens artikel 12. Studien är skriven av Karin Hansson vid Uppsala universitet. År 2011.
Läs online eller ladda ner som PDF:

”Att ha någon att prata med”

Rapporter från tidigare projekt

Stödgrupper på nätet
Tjejzonens rapport från projektet ”Stödgrupper på nätet”. I rapporten sammanställs resultat, utmaningar och möjligheter med stödgrupper på nätet i ideell verksamhet. År 2016.
Läs online eller ladda ner som PDF: Stödgrupper på nätet

Storasyster Online – stödjande relationer via Skype
Tjejzonens rapport från projektet ”Storasyster via webbcam”. Rapporten är en sammanställning om stödjande relationer via Skype. Projektet finansierades av World Childhood Foundation. År 2014.
Läs online eller ladda ner som PDF: Storasyster Online – stödjande relationer via Skype

Chattsyster – stödjande relationer online via chatt i ideell verksamhet
Tjejzonens rapport från projektet ”Stödjande relationer online”. Rapporten är en sammanställning av tankar och reflektioner kring stödjande relationer via chatt i ideell verksamhet. Projektet finansierades av World Childhood Foundation. År 2012.
Läs online eller ladda ner som PDF: Chattsyster – stödjande relationer online

Som att skriva i en dagbok som svarar
Tjejzonens rapport från projektet ”Chattutveckling”. Rapporten är en sammanställning av tankar och reflektioner kring stödsamtal via chatt i ideell verksamhet. Projektet finansierades av World Childhood Foundation. År 2011.
Läs online eller ladda ner som PDF: Som att skriva i en dagbok som svarar