Utbildning för Tjejzonens volontärer

Sveriges största stödorganisation för tjejer av tjejer.
Sveriges största stödorganisation för tjejer av tjejer.
Innan du startar ditt uppdrag som volontär på Tjejzonen får du gå vår obligatoriska volontärutbildning, som är grunden för alla som vill engagera sig och bidra till vårt viktiga arbete. Den har utvecklats för att på bästa sätt förbereda dig för ditt uppdrag och består av två delar – en grundutbildning och en uppdragsutbildning. Därefter erbjuder vi även fortbildningar cirka sex gånger per år inom olika ämnen som berör tjejers psykiska hälsa.

1. Grundutbildning

Den första delen av volontärutbildningen är densamma för alla blivande Storasystrar, oavsett uppdrag, och hålls på en digital plattform.

Utbildningen fördjupar sig i Tjejzonens metod – lyssnandet – och vårt sätt att bemöta tjejerna som vänder sig till oss. Den ger alla Storasystrar en gemensam grund och ett förhållningssätt som genomsyrar hela Tjejzonen.

2. Uppdragsutbildning

Efter grundutbildningen deltar du i en uppdragsutbildning på Zoom. Den hålls av din samordnare en vardagskväll och brukar ta 4 timmar.

Det är samordnaren som har ansvar för dig under ditt uppdrag och de är alla väl insatta i vad du kommer att möta när du sätter igång.

Uppdragsutbildningen är en specifik utbildning för det uppdrag du som Storasyster väljer att arbeta med. Utbildningen handlar om att beskriva uppdraget ännu tydligare så att du ska känna sig så trygg som möjligt innan du sätter igång. Det är viktigt att beskriva de ramar och regler som gäller för Tjejzonen och det specifika volontäruppdraget för att så få tveksamheter som möjligt ska uppstå. Du som Storasyster ska heller aldrig behöva känna dig ensam utan kan alltid höra av dig till din samordnare om det är något som bekymrar dig.

3. Vidareutbildning och fortbildning

För dig som gått vår grundutbildning och uppdragsutbildning erbjuder vi även frivilliga vidareutbildningar om ätstörningar, medmänskligt lyssnande, våldsprevention, suicidprevention samt om tjejer som är nya i Sverige på vår digitala utbildningsplattform. För vissa uppdrag är några av dessa utbildningar obligatoriska.

Cirka sex gånger per år erbjuder vi även frivillig fortbildning inom olika ämnen som kan hjälpa dig i ditt uppdrag. Fortbildningarna hålls på Zoom.

Vad vill du lära dig mer om? Tipsa oss gärna om inspirerande personer eller teman inför kommande fortbildningstillfällen!

Handledning

Alla som arbetar som volontärer inom Tjejzonens stödverksamhet uppmuntras att gå i handledning för att själva få avlastning och vägledning i sitt uppdrag. På Tjejzonen erbjuder vi flera olika typer av handledning. Den sker löpande under ditt uppdrag och kan ske i form av kontakt via mejl, fysiska träffar på vårt kansli tillsammans med andra Storasystrar, över Microsoft Teams eller telefon. Träffarna är ofta mycket uppskattade och ett tillfälle att gemensamt få dela både utmaningar och stärkande erfarenheter. Handledningen syftar till att både stötta och utveckla dig i ditt uppdrag.

Ställ dina frågor om utbildningarna genom att mejla info@tjejzonen.se

Ansök om att bli volontär