Varför bli volontär i Tjejzonen?

Sveriges största stödorganisation för tjejer av tjejer.
Sveriges största stödorganisation för tjejer av tjejer.
Vill du vara med och göra skillnad för unga tjejer mellan 10-25 års psykiska hälsa? Tjejzonens stöd består i tjejer som stöttar tjejer vilket gör vårt stöd helt unikt i sitt slag.

Som volontär får du möjligheten att vara en del av en engagerad gemenskap. Värdefull erfarenhet inom stödverksamhet och mental hälsa. En grundutbildning i Tjejzonens metodik samt fortlöpande föreläsningar, volontärträffar och handledning.

Det finns många goda anledningar till att bli volontär i Tjejzonen. Här svarar volontärerna själva på varför.

Varför behövs Tjejzonen?
Tjejzonen fyller en funktion i dagens samhälle då många unga tjejer känner sig ensamma och behöver stöd som inte de vanliga samhällsstrukturerna kan tillgodose. Att ha någon som lyssnar kan innebära en stor skillnad för ens mående och det är just det Tjejzonen gör. Vi lyssnar!

Vad är det som är så bra med att vara volontär på Tjejzonen?
Det bästa är att få möjligheten att finnas där för någon som har det tungt, har frågor eller bara vill prata om vad som helst. Det är en riktigt häftig grej. Om en kan bidra, genom att bara lyssna, till att någons kväll, dag eller vecka blir lite lättare är det anledning nog. Jag är otroligt tacksam att jag får ta del av tjejernas berättelser.

Vad är systerskap för dig?
För mig betyder systerskap att vi som kvinnor ska göra vårt bästa för att inte befästa satta normer, hjälpa varandra att inte trycka ner oss själva eller andra och finnas där för varandra med stöd och pepp. Att gå emot den rivaliserande normen och alltid lyfta varandra både i arbetslivet och i livet i stort.

– Jannica, volontär på Tjejzonen

Varför ska fler bli volontärer på Tjejzonen?
Jag vet bara att detta är det minsta jag i alla fall kan göra för vår nästa generation. Jag har allt man kan önska mig i livet, som man ibland tar för givet så som hälsa, familj, vänner och en trygghet som alla kanske inte har. Som jag önskar att alla kunde få. Systerskap är något som verkligen sprider sig som ringar på vattnet. Att kunna vara en direkt länk som bidrar till att känslan av ensamhet att minska, räcker gott och väl som en anledning till att bli volontär.

Du är volontär till en tjej som är ny i Sverige. Varför?
Jag kan bara förställa mig vad dessa tjejer har behövt gå igenom för att ta sig hit. Jag tror inte att någon, frivilligt, väljer att lämna sitt hemland, sin familj och sin trygghet för att komma till något helt främmande utan en riktig anledning. Jag menar, jag vet bara vad min mamma gick igenom. Därför vill jag kunna finnas där för någon som gjort denna resa, kunna säga att du är inte ensam, vi finns här och vi lyssnar.

– Showit, volontär på Tjejzonen

Vad betyder systerskap för dig?
För mig är systerskap en gemenskap med mina medsystrar där vi dels ser och bekräftar de orättvisor vi utsätts och har utsatts för, men också försöker peppa och hjälpa varandra att bryta oss loss ifrån den här snäva bilden av hur en tjej “ska” vara, en bild som jag tror att väldigt få av oss i själva verket passar in i. Vi är starkare tillsammans! Och vi utgör halva jordens befolkning…

Varför är du volontär på Tjejzonen?
Unga tjejer mår allt sämre och deras problem tas ofta inte på tillräckligt sort allvar. Jag kommer ihåg hur jäkla jobbigt och svårt det kan vara, och hur ensam en kan känna sig. Om jag genom att ge lite av min tid kan få någon annan att må lite bättre, om så bara för en stund, så gör jag det gärna. Och en positiv bieffekt är att det även ger så mycket tillbaka!

– Lisa, volontär på Tjejzonen