Med uppmaningen “Spring för alla tjejer” vill Vårruset tillsammans med Tjejzonen ändra på att nästan var 4:e tjej mellan 16-29 år lider av psykisk ohälsa. Initiativet syftar till att öka den psykiska och fysiska hälsan hos unga tjejer. I Vårruset 2024 förväntas omkring 60 000 tjejer att delta och Tjejzonen kommer finnas på plats för att informera, inspirera och berätta om det viktiga arbete vi gör för att unga tjejer ska ha någon som lyssnar, peppar och stöttar dem.

Vårruset är Sveriges största motionsturné för tjejer och finns på 20 orter runt om i landet. Sedan starten 1989 har man spelat en central och betydelsefull roll i främjandet av fysisk aktivitet för folkhälsan bland tjejer. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten (nationella folkhälsoenkäten 2022) har 23 % av tjejer 16-29 år svåra problem med oro, ängslan eller ångest. Det vill vi ändra på genom detta initiativ med uppmaningen ”Spring för alla tjejer”.

– Vi kan inte bara sitta still och låta det här hända, vi riskerar att tappa en hel generation av unga tjejer som inte mår bra. Vi vet dessutom att rörelse och träning påverkar den psykiska hälsan positivt. Vårruset vill göra något åt det här problemet och idag lanserar vi därför Vårruset-initiativet. Tillsammans med Vårrusets deltagare så ska vi se till att donationen blir så stor som det bara är möjligt. Alla kan göra något och vi ska springa för alla tjejer, säger Louise Fredriksson, projektledare på Vårruset.

Genom initiativet donerar Vårruset 500.000 kr till Tjejzonens verksamhet samt aktiviteter som främjar tjejers psykiska och fysiska hälsa. En av satsningarna är att arrangera fysiska tjejzoner på de 16 orter i Sverige där loppet går av stapeln i form av löparträffar.

– Vi träffar tusentals tjejer i våra stödchattar varje år. Samtalen kan handla om ångest, oro, depression, ätstörningar, självskadebeteende, sexualiserat våld, suicid eller vilken som helst av alla de 100-tals anledningar som finns till att unga tjejer inte mår bra. Tack vare det viktiga bidrag vi nu får från Vårruset har vi möjlighet att nå ut till ännu fler och det behövs, säger Eva Glückman, Generalsekreterare på Tjejzonen.

Vårruset är ett lopp där alla får plats oavsett träningsbakgrund eller ambitionsnivå och präglas av en stark gemenskap och rörelseglädje. Även Vårruset-deltagare kommer att kunna donera pengar till Tjejzonen i samband med anmälan och ute på själva loppen på respektive ort.

Vill du vara med och springa för alla tjejer? Mer information och anmälan finns på varruset.se.