Långtidsstöd upp till ett år

Sveriges största stödorganisation för tjejer av tjejer.
Sveriges största stödorganisation för tjejer av tjejer.
Tjejzonen erbjuder en egen tjej som stödkontakt som finns där för dig upp till ett helt år.
Du kan chatta, ha röstsamtal eller videosamtal med din stödkontakt en gång i veckan, i upp till en timme. Du får ha din stödkontakt upp till ett år och det är du som bestämmer om ni ska prata via chatt eller video. Här nedan kan du läsa mer om hur det är att ha en stödkontakt på Tjejzonen.

Ansök om att få långtidsstöd

Om du är mellan 10-18 år och intresserad så kan du anmäla dig till att bli stödsökande. Skriv din ålder och om det är något särskilt du vill prata med din stödkontakt om. Du får självklart vara anonym om du vill. Om du har frågor kan du mejla samordnare Imane Khatib på imane.khatib@tjejzonen.se.

Ansökan långtidsstöd

Vem får jag stöd av?

Du får stöd av volontärer som engagerar sig frivilligt på sin fritid utan ekonomisk ersättning. De är tjejer som är lite äldre än du och som tycker att det är viktigt att vara en god medmänniska. Här kan du lära känna några av våra Storasystrar.

Tystnadslöfte

På Tjejzonen har vi tystnadslöfte. Det innebär att allt du berättar stannar hos oss. Vi har ingen anmälningsplikt och ingen kontakt med vård, skola, familj, socialtjänst eller polis utifrån det du berättar här. Om du inte vill det förstås, då hjälper vi gärna till. Om du själv berättar vem du är kan tystnadslöftet brytas om ditt liv är i fara, men vi pratar alltid med dig först.

Att vara stödsökande till långtidsstödet i Tjejzonen

Hur fungerar långtidsstödet?
Att vara stödsökande på Tjejzonen innebär att du får en stödkontakt att chatta eller prata med varje vecka. Ni kommer höras en gång i veckan i max en timme och du bestämmer själv om samtalen ska ske via chatt, röstsamtal eller video.

Hur länge får jag ha min stödkontakt?
Du får ha din stödkontakt som längst ett år men om du vill avsluta tidigare går det bra. Säg då bara till din samordnare eller stödkontakt.

Vem är stödkontakt?
Din stödkontakt är cirka tio år äldre än du och arbetar som volontär, alltså gratis på sin fritid. Hon är en medmänniska som vill lyssna och stötta utan att döma, men är ingen ersättning för experter som till exempel psykologer eller kuratorer.

Vad gör Tjejzonens samordnare?
Jag är din samordnare, jag är anställd på Tjejzonen och kommer vara en del av din och stödkonatkts kontakt. Samordnaren håller i praktiska saker och finns till för att stötta både stödkontakt och dig som stödsökande. Precis som stödkontakten har jag tystnadslöfte. Samordnaren hjälper till så att den stödsökande ska känna sig så trygg som möjligt med sin stödkontakt. Du kan alltid kontakta din samordnare – även med saker du inte känner dig trygg med att berätta- eller vågar ta upp med din stödkontakt.

Hur har jag kontakt med min stödkonatkt?
Du och din stödkontakt har era samtal digitalt via en länk som du får av henne. Mellan samtalen använder ni sms om ni behöver komma i kontakt med varandra (till exempel för att ställa in en tid eller boka en ny). Din stödkontakt får inte ha kontakt med dig privat eller via sociala medier.

Vad behöver jag som stödsökande göra?
Som stödsökande behöver du kunna:

  • Boka tider för samtal med din stödkontakt
  • Skicka sms till din stödkontakt om du inte kan komma till ett samtal – helst i god tid
  • Kunna svara på mejl och/eller sms från din stödkontakt och din samordnare
  • Meddela din stödkontakt om du vill avsluta samtalet och din samordnare om vi vill avsluta kontakten med stödkontakten
    Om du inte dyker upp till samtalet eller avboka nära inpå kan du behöva vänta till er tid veckan efter.

När kan Tjejzonen avsluta kontakten mellan dig och din stödkontakt?

  • Om du slutar svara din samordnare eller din stödkontakt
  • Om du ställer in eller uteblir från flera samtal
  • Om du hotar eller trakasserar din stödkontakt

Samordnaren kommer alltid prata med dig innan kontakten avslutas.

Vad kan jag prata om?
Du bestämmer själv vad du vill prata om och hur mycket du vill dela med din stödkontakt. Det kan vara ett specifikt problem eller samtal om livet i allmänhet.

Vad får jag inte prata om?
Ni får prata om vad som helst men det är inte okej att på något sätt utsätta din stödkontakt för kränkningar, vare sig i form av ilska/hot eller sexuella anspelningar. Om detta sker kan kontakten med din stödkontakt komma att behöva avslutas.

Vad betyder att Tjejzonen är en skadefri zon?
Långtidsstödet är en skadefri zon, vilket innebär att du inte får skada dig själv under samtalen. Du får alltså inte skada dig genom att skära, rispa, slå eller på annat sätt framkalla skada på din kropp. Detta inkluderar även att själv framkalla kräkningar. Du får inte heller försöka ta ditt liv medan du pratar med din stödkontakt eller säga att du ska ta ditt liv – även om det självklart är okej att prata om tankar kring att inte vilja eller orka leva. Om du gör något av detta kommer stödkontakten att behöva avsluta samtalet med dig.

Hur fungerar anonymitet och tystnadslöfte?
Du får vara anonym. Det enda Tjejzonen behöver veta är ålder, mejl och telefonnummer. Telefonnummer kommer enbart att användas för sms-kontakt.

Alla på Tjejzonen har tystnadslöfte och din stödkontakt pratar bara med sin samordnare och i grupphandledning om kontakten med sin stödsökande, ingen annan utanför Tjejzonen.

Tjejzonen tar inte kontakt med familj, skola eller andra, om inte du vill det själv. Om du själv talat om ditt namn och var du bor och är utsatt för livsfara under tiden du är stödsökande på Tjejzonen så kan det hända att tystnadslöftet bryts för att rädda ditt liv.

Citat kan komma att användas för utbildning, forskning och kommunikation men då alltid i anonym form så ingen ska kunna känna igen dig.

Jul- och sommaruppehåll
Du och din stödkontakt kommer ha uppehåll i era samtal över sommar och jul/nyår. Du kommer att få ett mejl med information om detta när uppehållet närmar sig.