Hela 83 % uppger att de har kroppskomplex som begränsar dem i deras vardag. (Foto: Unsplash)

Den nya rapporten Hyperidealen 2024 visar att dagens skönhetsideal har omfattande konsekvenser för unga tjejer. Hela 83 % uppger att de har kroppskomplex som begränsar dem i deras vardag och 92% uppger att de i olika grad känner negativ press på grund av dagens skönhetsideal.

Rapporten finns att läsa i sin helhet och ladda ner här >>

I våra stödchattar framgår att konsekvenserna av dagens skönhetsideal är allvarliga. I samtalen med tjejerna beskrivs hur man begränsas av sina kroppskomplex i sådan utsträckning att man i perioder undviker att gå till skola eller jobb eller avstår från t.ex. sociala aktiviteter och träning.

– Det finns en oacceptabel diskrepans mellan hur tjejer förväntas se ut och hur det faktiskt är möjligt att se ut. Vi kallar dem hyperidealen. Skadliga och omöjliga att uppnå, säger vår generalsekreterare Eva Glückman.

I rapporten svarar majoriteten, nära tre av fyra unga tjejer, att de vill se lagstiftning kring märkning av retuscherat innehåll.

– Att unga tjejer vill se lagstiftning kring märkning av retuscherat innehåll signalerar att något behöver förändras. Tittar man mot forskningen så säger den att ju mer tid man tillbringar på sociala medier, desto högre risk att utveckla psykisk ohälsa, kroppshets och ätstörningsproblematik – inte så konstigt när rådande skönhetsideal inte är möjligt att uppnå, fortsätter Eva Glückman.

Rapporten baseras på en Sifo-undersökning genomförd av Verian under januari 2024, på uppdrag av Tjejzonen och KICKS. På frågan om vilka aktörer som upplevs ta ansvar för att motverka orealistiska skönhetsideal, får mode- och skönhetsindustrin sämst betyg, tätt följt av reklambranschen.

– Det är en verklighetsbeskrivning vi håller med de unga tjejerna om. Vi som är verksamma inom dessa branscher har ett ansvar att motverka osunda ideal och krav och det krävs att alla accelererar sitt arbete med detta för att vända den här utvecklingen, säger Carola Lundell, VD på KICKS.

Utdrag ur rapporten:

  • 83% av tjejer i åldrarna 16–29 år uppger att de har komplex som begränsar dem i deras vardag
  • 92% av tjejer i åldrarna 16–29 år uppger att de i olika grad känner negativ press på grund av dagens skönhetsideal
  • 6 av 10 i undersökningen svarar att de känner press att sminka sig och av dessa svarar flest (75%) att pressen kommer från dem själva och från sociala medier (65%)
  • Två av fem känner sig obekväma med att gå till jobb eller skola utan smink
  • 30% av tjejer i åldrarna 16–29 år har avstått från fysisk aktivitet som träning eftersom man känt sig obekväm med den egna kroppen eller utseendet
  • 72 % av tjejer i åldrarna 16–29 år svarar att de vill se en lagstiftning om märkning av retuscherat innehåll

Vår generalsekreterare Evas Glückman var med i TV4 Nyhetsmorgon och pratade om rapporten. Du kan se inslaget om Hyperidealen 2024 här:

Could not include the video